Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Σάββατο 17 Ιουνίου 2017

ΚΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΞΗ: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΟΧ ΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ


Δημοσιοποιήθηκαν τα πρακτικά της 9ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 10ης Μαΐου 2017, σύμφωνα με τα οποία, όπως τα παρουσιάζει και αναλύει το epoli.gr κρίθηκε, ομόφωνα, ότι η διάταξη του άρθρου 16 του ν.4429/2016, που προβλέπει την αυτοδίκαιη παράταση των συμβασιούχων Καθαριότητας ΟΤΑ έως 31.12.2017, αντιβαίνει στις συνταγματικές επιταγές, διότι - σύμφωνα με τη Σύμβουλο Μαρία Αθανασοπούλου (η πρόταση της οποία έγινε ομόφωνη δεκτή) - α. διαλαμβάνει μεμονωμένη ρύθμιση αναγκών που διαρκούν διαφοροποιώντας τον τρόπο κάλυψής τους από τον «ενιαίο, ομοιόμορφο, συνολικό και συστηματικό τρόπο αντιμετώπισης των πάγιων και διαρκών αναγκών των φορέων του Δημοσίου (Άρθρο 103 του Συντάγματος), β. δεν προϋπήρχε των σχέσεων εργασίας τις οποίες ρυθμίζει, αλλά τις καταλαμβάνει αναδρομικά, γ. εξαιτίας της αναδρομικότητας της ρύθμισης δεν προβλέπεται οποιαδήποτε διαδικασία διαγωνιστική ή επιλογής προσωπικού (Άρθρο 103 Συντάγματος), ούτε οποιοδήποτε αντικειμενικό κριτήριο επιλογής (Άρθρο 103 παρ. 7 εδ. α’ Συντάγματος), με αποτέλεσμα να ευνοούνται τα φυσικά πρόσωπα που συμβλήθηκαν με τις οικίες, αναδρομικά παρατεινόμενες ατομικές συμβάσεις εργασίας και να αποκλείεται οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο να διεκδικήσει την πρόσληψή του, βάσει παγίων διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, μέσω τυπικής διαδικασίας, για την κάλυψη αυτών των αναγκών των ΟΤΑ και δ. δεν καθορίζονται οι όροι εργασίας, ούτε η χρονική διάρκεια των συμβάσεων αυτών, παρά μόνο αναφέρεται το χρονικό σημείο μέχρι το οποίο αυτοδικαίως παρατείνονται (αντίθετα μα τις επιταγές του άρθρου 103 παρ. 8 εδαφ. α’ του Συντάγματος.

Εν τέλει γίνεται ομόφωνα αποδεκτό ότι, η αυτοδίκαιη παράταση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του ν.4429/2016, των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου οχτάμηνης διάρκειας του άρθρου 205 του ΚΚΔΚΥ, για την κάλυψη των αναγκών των ΟΤΑ στον τομέα της Καθαριότητας αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 7 εδ. α’ και 8 εδ. α’ και β’ του Συντάγματος, «διότι οδηγεί στην κάλυψη των αναγκών αυτών με προσωπικό προσλαμβανόμενο εξαιρετικά, χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής ή διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση των προμνησθεισών συνταγματικών αρχών της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της ισότητας, που διασφαλίζονται με τους όρους του άρθρου αυτού (103 Συντάγματος)».

Περαιτέρω, έρχεται σε αντίθεση και με τις διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας (Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28.6.1999, όπως ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το Π.Δ. 164/2004), «διότι επέρχεται ανεπίτρεπτη, κατά το άρθρο 5 του π.δ. 164/2004, διαδοχικότητα συμβάσεων που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου, με την ίδια ειδικότητα και με τους ίδιους όρους εργασίας, η οποία είναι δυνατή κατ' εξαίρεση, μόνον εφόσον δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους».

Κατά πλειοψηφία αντισυνταγματική και η πληρωμή των συμβασιούχων

Σχετικά με τη ρύθμιση του άρθρου 25 του ν.4456/2017 και την εισήγηση της ίδιας Συμβούλου, η οποία έγινε κατά πλειοψηφία αποδεκτή, αναφέρεται ότι, τίθεται κατά παράβαση των Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων Δικαίου και ειδικότερα, γιατί με τη διάταξη αυτή,

α. παραβιάζεται ο συνταγματικά κατοχυρωμένος στο άρθρο 98 παρ. 1 εδ. α’ του Συντάγματος προληπτικός έλεγχος και

β. έρχεται ευθέως σε αντίθεση προς εκείνες του άρθρου 7 του π.δ. 164/2004, καθώς επιδιώκεται καταβολή των ήδη δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, η πληρωμή των συμβασιούχων – “παρατασιούχων” Καθαριότητας από τα κάθε είδους έσοδα των Δήμων (πέραν των εσόδων από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας, «οδηγεί σε τυχόν ανατροπή των ήδη καταρτισμένων προϋπολογισμών των εν λόγω ΟΤΑ και ενδεχομένως τίθεται θέμα αντίθεσης της διάταξης αυτής και προς τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος».

Ολόκληρη η Απόφαση του ΕΣ ΕΔΩ

ΣΧΟΛΙΟ: Αυτοδιοικητοικές παρατάξεις, συνδικαλιστικοί φορείς και βέβαια δημαρχαίοι που επιθυμούν την συντήρηση του καθεστώτιος των σκλάβων - εργαζομένων και δεν διεκδικούν ΜΟΝΙΜΗ και ΣΤΑΘΕΡΗ εργασία είναι εκτεθειμένοι.  
Εκτεθιμένοι είναι και οι μπαμποιυίνοι πολίτες - ΙΔΙΩΤΕΣ (δηλαδή ΗΛΙΘΙΟΙ) που όταν βλέπουν τους σκλάβους να τους μαζεύουν τα σκουπίδια λένε "εμένα δεν με νοιάζει ρε, τι κάνει ο δήμαρχος, εγώ καθαριότητα θέλω, ας τους παίρει όπως θέλει".
Γιατί αν μείνουν οι δήμοι χωρίς συμβασιούχους και επιμένουν οι δημαρχάρες να μην θέλουν να προσλάβουν μόνιμους, μέσω ΑΣΕΠ - για να ψηφοθηρούν και - ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ Ο ΜΠΑΜΠΟΥΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.
Και τα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή σας χώρα δεν μπορεί να λύνονται πάντα με την ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ και τοποθετήσεις συνδικαλισταράδων του στυλ "ΕΛΑ ΡΕ, ΠΟΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ" κατά το "Ποιααααα ΑΜΣΤΕΛ".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου