Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΟΜΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝ ΜΕΣΩ 45 ΘΕΜΑΤΩΝ!

1. Μερική τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Χαλανδρίου.

2. Μίσθωση οικοπέδου για την στέγαση και φροντίδα έργων τέχνης.

3. Συζήτηση για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη λειτουργία του Ανοιχτού Δημοτικού Πανεπιστημίου.

4. Έγκριση και διάθεση επιπλέον πίστωσης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «Νύχτα γεμάτη θάματα, νύχτα σπαρμένη μάγια…» τον Ιούλιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2017.

5. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αυγούστου – Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2017.
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.938,80€ συμπεριλαμβανομ

6. ένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.35 με τίτλο: «Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού», για την προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι (20) stands για τα ενημερωτικά έντυπα του Δήμου Χαλανδρίου.

7. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης ποσού 424,00€ εις βάρος του Κ.Α. 00.6434.01 με τίτλο: «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» για την προμήθεια εμφιαλωμένων νερών για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ρεματιάς.

8. Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας του 6ου αγώνα δρόμου μεικτής διαδρομής ρεματιάς Χαλανδρίου, με απευθείας ανάθεση και έγκριση πίστωσης εξόδων του αγώνα.

9. Έγκριση σκοπιμότητας για την «Προμήθεια εξυπηρετητών, δικτυακού και λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση του μηχανογραφικού κέντρου».

10. Έγκριση σκοπιμότητας και τρόπου διενέργειας των εργασιών «Κλάδεμα ψηλών δένδρων και φυτοπροστασία δένδρων για δύο έτη.

11. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (22846/05-07-2017).

12. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (22894/05-07-2017).

13. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (21150/23-06-2017).

14. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (21906/30-06-2017).

15. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (21905/30-06-17).

16. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (23055/07-07-2017).

17. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (22844/05-07-2017).

18. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής & επαναβεβαίωση.

19. Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

20. Επιβολή προστίμου για το ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο επί του πεζοδρομίου στην οδό Αγ. Παρασκευής 65 κάθετο σε σχέση με τον άξονα της οδού.

21. Επιβολή προστίμου για τις δύο (2) επιγραφές που είναι τοποθετημένες κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού στο προκήπιο του κτιρίου επί της λεωφόρου Μεσογείων 317.

22. Επιβολή προστίμου για τις δύο (2) επιγραφές που είναι τοποθετημένες κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού στο προκήπιο του κτιρίου επί της λεωφόρου Πεντέλης 43.

23. Επιβολή προστίμου για τις δύο (2) επιγραφές που είναι τοποθετημένες κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού στο προκήπιο του κτιρίου επί της λεωφόρου Μεσογείων 355.

24. Επιβολή προστίμου για τα δύο (2) διαφημιστικά πλαίσια που είναι τοποθετημένα: το ένα επί του πεζοδρομίου στην Λ. Πεντέλης και το άλλο κάθετο σε σχέση με τον άξονα της οδού στην πρασιά του κτιρίου.

25. Επιβολή προστίμου για το ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο κάθετο σε σχέση με τον άξονα της οδού στο προκήπιο του κτιρίου επί της οδού Δουκ. Πλακεντίας 87.

26. Επιβολή προστίμου για τις δύο (2) επιγραφές που είναι τοποθετημένες κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού στο προκήπιο του κτιρίου επί της λεωφόρου Μεσογείων 357-359.

27. Επιβολή προστίμου για τις πέντε (5) επιγραφές που είναι τοποθετημένες κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού στα προκήπια των κτιρίων επί της λεωφόρου Μεσογείων 331 & 339.

28. Επιβολή προστίμου για τις δύο (2) επιγραφές που είναι τοποθετημένες κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού στο προκήπιο του κτιρίου και στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αγίας Παρασκευής 122.

29. Επιβολή προστίμου για δύο (2) διαφημιστικές πινακίδες που ήταν τοποθετημένες σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης επί των οδών Βασ. Γεωργίου Β, 25ης Μαρτίου και Καλογρέζης.

30. Επιβολή προστίμου για τη μία (1) επιγραφή που είναι τοποθετημένη κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού στο προκήπιο του κτιρίου επί της λεωφόρου Μεσογείων 319.

31. Επιβολή προστίμου για τις τρεις (3) επιγραφές που είναι τοποθετημένες κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού επί του πεζοδρομίου της οδού Αγίας Παρασκευής 111.

32. Επιβολή προστίμου για τη μία (1) επιγραφή που είναι τοποθετημένη κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού στο προκήπιο του κτιρίου επί της οδού Αγίας Παρασκευής 101.

33. Επιβολή προστίμου για τις δύο (2) επιγραφές που είναι τοποθετημένες κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού στο προκήπιο του κτιρίου επί της οδού Αγίας Παρασκευής 114.

34. Αίτημα δημοτικού συμβούλου για χορήγηση αδείας.

35. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κάδων στο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

36. Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου.

37. Αντικατάσταση μελών επιτροπών παραλαβής, για το έτος 2017.

38. Αντικατάσταση μέλους της «Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, για το έτος 2017».

39. Αντικατάσταση μέλους της «Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η), για το έτος 2017».

40. Καθορισμός τιμής χρέωσης για συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων μέσω των συνεργείων αυτεπιστασίας του Δήμου Χαλανδρίου.

41. α) Εξωδικαστικός συμβιβασμός και προσδιορισμός αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 37714/06-04-2015 Απόφαση Κύρωσης της 2Α2/2014 Διορθωτικής Πράξης της 2/1994 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή Πάτημα Ι του Δήμου Χαλανδρίου και β) συμψηφισμός της οφειλής της εισφοράς σε χρήμα από το καταβλητέο ποσό της αποζημίωσης, των ιδιοκτητών με κτηματογραφικούς αριθμούς 024106Α και 024106Β στο Ο.Τ. 1255.

42. Εξώδικος συμβιβασμός και προσδιορισμός τιμής μονάδος για τη μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα και της αποζημίωσης προς το Δήμο Χαλανδρίου λόγω αναλογισμών, σύμφωνα με την 2Α1/2016 Διορθωτική Πράξη της υπ΄ αριθμ 2/94 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή Πάτημα Ι του Δήμου Χαλανδρίου.

43. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου: ‘ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ’, Α.Μ.10/15.

44. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ», Α.Μ.12/15.

45. Έγκριση της μελέτης διαμόρφωσης της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου από την οδό Σοφοκλή Βενιζέλου έως την οδό Αποστολοπούλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου