Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

4η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε ειδική συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 27η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Εκλογή τακτικού μέλους και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), τη 27η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ στο Δήμο Χαλανδρίου. Υποβολή συμπληρωματικού αιτήματος.

2. Καθορισμός εισφορών για προγράμματα εργαστηρίων της Δ/νσης Πολιτισμού για το διάστημα από 1/10/2017 έως 30/9/2018.

3. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

4. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.

5. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής μας στο 2ο Διεθνή Διαγωνισμό και Φεστιβάλ Χορωδιών 2017 στην Καλαμάτα.

6. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου κ. Συμεών (Σίμου) Ρούσσου και του Αντιδημάρχου Πολιτισμού κ. Σέργιου Γκάκα στην πόλη της Καλαμάτας κατόπιν πρόσκλησης της Δημοτικής Φιλαρμονικής της πόλης.

7. Έγκριση πίστωσης για τη διάθεση προσωπικού και μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας για την παροχή υπηρεσιών στον 6ο Αγώνα Δρόμου μικτής διαδρομής Ρεματιάς Χαλανδρίου.

8. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεση πίστωσης ποσού 603,00 € για την παροχή διακοσίων είκοσι (220) αντιτύπων (βιβλιοδεσία και εκτύπωση) συλλογής ποιημάτων που θα δοθούν ως αναμνηστικό δώρο στους συμμετέχοντες σε πολιτιστική εκδήλωση. 

9. Λύση της με Α.Π. 23725/2015 σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια «Ειδών Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστικής για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χαλανδρίου».


10. Έγκριση αντικατάστασης μέλους, εκ των δημοτικών συμβούλων, της ‘‘Επιτροπής Εκτίμησης και καταλληλότητας ακινήτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση, για το έτος 2017 (άρθρα 7 και 9 του Π.Δ. 270/1981 και άρθρα 186, 191, 192 και 194 του Ν. 3463/2006)’’.

11. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, για τη στέγαση του συστήματός του.

12. Έγκριση κατάταξης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χαλανδρίου.

13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», Α.Μ. 1/2011.

14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016» Α.Μ. 11/2016.

15. Άδεια κοπής επικίνδυνων δένδρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου