Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΤην Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διοικητικού Συμβούλιου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Χαλανδρίου με το Δήμαρχο της Πόλης μας κ. Σίμο Ρούσσο.

Κατά τη συνάντηση αυτή, παρουσία και της Αντιδημάρχου Διοικητικών-Οικονομικών-Κοινωνικής Μέριμνας κας Ελένης Χριστούλη, συζητήθηκαν τα θέματα που είχαν τεθεί υπ’ όψιν του Δημάρχου με την από 7/9/2017 επιστολή της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Χαλανδρίου σχετικά με την οικονομική δυσπραγία στην οποία έχουν περιέλθει στην παρούσα φάση οι Σχολικές Επιτροπές. Η συνάντηση διήρκεσε δύο ώρες και έγινε μέσα σε ένα γόνιμο και εποικοδομητικό κλίμα.

Ο Δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι, πέραν της κρατικής επιχορήγησης προς τις Σχολικές Επιτροπές ύψους περίπου 400.000 € κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017, δόθηκε από τον Δήμο για το έτος 2017 έκτακτη επιχορήγηση ύψους 195.000 € (150.000 € προς την Α’Θμια Σχολική Επιτροπή και 45.000 € προς την Β’Θμια Σχολική Επιτροπή) για την αντιμετώπιση των πολλαπλών αναγκών των σχολείων του Δήμου μας. Επιπρόσθετα, ο Δήμαρχος μας γνωστοποίησε ότι υπάρχει επιπλέον διαθέσιμο στον προϋπολογισμό για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών το ποσό των 195.000 €. Οι Σχολικές Επιτροπές θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να λάβουν την επιπλέον αυτή έκτακτη επιχορήγηση (έχουν ήδη ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις).

Επίσης, ο Δήμαρχος μας ενημέρωσε για την εξέλιξη της εργολαβίας των τεχνικών έργων στα σχολεία, καθώς και την εργολαβία που πρόκειται σύντομα να δημοπρατηθεί για έργα επισκευών και συντήρησης.

Από την πλευρά μας θέσαμε υπ’ όψιν της Δημοτικής Αρχής την σοβαρή έλλειψη των εποπτικών και ψηφιακών εκπαιδευτικών μέσων στα σχολεία μας καθώς και την ανάγκη να δημιουργηθεί από τον Δήμο ένα Μητρώο που να απεικονίζει την κατάσταση και τις πραγματικές ανάγκες σε κτηριακές και υλικοτεχνικές υποδομές για κάθε σχολική μονάδα, ώστε να υπάρχει ορθολογικός και ιεραρχημένος προγραμματισμός για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία του Δήμου μας.

Τέλος, επαναλάβαμε την πάγια θέση της Ένωσης να υπάρχει διαρκής δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων με σκοπό την εξεύρεση άμεσων και ολοκληρωμένων λύσεων για τα προβλήματα των σχολείων μας.

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Χαλανδρίου

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΣΙΜΟ ΡΟΥΣΣΟΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου