Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μισθοδοσία, προνοιακά επιδόματα και επιδόματα ένδειας δεν μπλοκάρονται από την πιθανή μη ψήφιση του προϋπολογισμού

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 160

Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού

[Σχετικές Εγκύκλιοι]

1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, μόνον ως προς την πληρωμή:
α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.

β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.


Με το Άρθρο 56 του νόμου 4386/2016 η δεύτερη παράγραφος του παραπάνω άρθρο του Κώδικα άλλαξε και έγινε ως εξής:

«2. Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν: α) τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, β) την καταβολή των χορηγούμενων από τους δήμους προνοιακών επιδομάτων και γ) την καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου