Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Σάββατο 17 Μαρτίου 2018

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ: Θαλασσοταραχή στη Δ. Βερνάρδου!

Ο Δήμος Βριλησσίων χάνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην Καθαριότητα

Πριν λίγες ημέρες δημοσιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα μας ψήφισμα του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Βριλησσίων, δια του οποίου ασκείται κριτική προς τη διοίκηση, με αφορμή τις πολλές ενδοϋπηρεσιακές -και επιλεκτικές- μετακινήσεις εργαζομένων, οι οποίες "με τον τρόπο που έγιναν, προκάλεσαν σοκ στις υπηρεσίες και τις κατέστησαν προβληματικές ... με αποτέλεσμα αυτές να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους εμπρόθεσμα και σωστά".

Όπως επισημαίνεται στο ψήφισμα, «αποτέλεσμα αυτής της στάσης της Διοίκησης είναι να χαθούν 53 θέσεις μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Αναρωτιούνται μάλιστα οι εργαζόμενοι, «με το χάσιμο των 53 θέσεων και τη λήξη της σύμβασης των 28 εργαζομένων ΙΔΟΧ η υπηρεσία της Καθαριότητας πώς θα λειτουργήσει;»


Το θέμα αυτό που ανέδειξαν με την παρέμβασή τους οι εργαζόμενοι του Δήμου ήταν εξόχως σοβαρό, γι’ αυτό και η «Δράση» το έφερε -με τη μορφή ερώτησης- στο αμέσως επόμενο δημοτικό συμβούλιο (14/3/2018), ώστε να ενημερωθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι και να πάρει θέση η διοίκηση. Ανάλογο ερώτημα πάντως είχαμε διατυπώσει και σε προηγούμενο Δ.Σ., πριν δηλ. το ψήφισμα των εργαζομένων, ωστόσο οι απαντήσεις από την πλευρά της διοίκησης ήταν απολύτως καθησυχαστικές.

8.171 θέσεις μόνιμου προσωπικού στους Δήμους. Στα Βριλήσσια;

Για πρώτη φορά στη διάρκεια των μνημονιακών χρόνων, επειδή «οι διορισμοί και οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού κατηγοριών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα εξαιρούνται της αναστολής», (αρθ. 7, Ν.4368/2016) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, του Ν.4479/2017 που ψήφισε πέρσι η κυβέρνηση, επιτρέπεται η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ και τα Νοµικά τους Πρόσωπα και παρέχεται στους Δήμους η δυνατότητα «επιτάχυνσης και διευκόλυνσης των διαδικασιών κάλυψης των θέσεων τακτικού προσωπικού». Έτσι, το ΥΠΕΣ προκήρυξε 8.171 θέσεις μέσω ΑΣΕΠ με βάση τα αιτήματα των Δήμων και άλλες 674 θέσεις που προκηρύσσονται από τον ΟΑΕΔ (ειδικές κατηγορίες), σύνολο 8.845 θέσεις.

Στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία δηλαδή, οι Δήμοι μπορούν να αποκτήσουν ΜΟΝΙΜΟ προσωπικό στην Υπηρεσία ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και έτσι να αντιμετωπίσουν την υποστελέχωση και τις πάγιες ανάγκες τους στον πιο ευαίσθητο δημοτικό τομέα, αποφεύγοντας τις επισφαλείς, ανανεούμενες, άδικες και αναποτελεσματικές διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου.

Η διαδικασία
Για να συμβεί αυτό, να συμμετάσχουν δηλ. οι Δήμοι στο διαγωνισμό, εντάσσοντας τις υπό προκήρυξη θέσεις τους, προσδιορίστηκε από το ΥΠΕΣ μια συγκεκριμένη γραφειοκρατική διαδικασία που περιλάμβανε διάφορα στάδια. Ενδεικτικά και καταρχήν, οι Δήμοι έπρεπε να τροποποιήσουν τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, ώστε να συστήσουν τις θέσεις και τις αναγκαίες ειδικότητες που θα αιτηθούν στη συνέχεια να καλυφθούν. Οι αποφάσεις αυτές θα υποβάλονταν προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, (μέχρι 31η Ιουλίου 2017), η οποία όφειλε να τις εγκρίνει εντός μηνός από την υποβολή τους, ενώ εντός δέκα ημερών από την έγκριση, οι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων.

Ανταποκρινόμενο στα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο Βριλησσίων, τροποποιεί, με εισήγηση της διοίκησης, τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (05.07.2017), ο οποίος κατά τα προβλεπόμενα, εγκρίνεται με την αριθμ.1938/1292 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3759/Β/25-10-2017). Έχοντας λοιπόν ο Δήμος Βριλησσίων ένα νέο εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ., έπρεπε εντός δέκα ηµερών να προσδιορίσει τον αριθμό των θέσεων του τακτικού προσωπικού που θα αιτηθεί, πράγμα που έγινε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 3/11/2017, όπου και προγραμματίστηκε η πρόσληψη 30 εργατών καθαριότητας, 14 οδηγών, 3 χειριστών σαρώθρων, 2 χειριστών Γερανοφόρου Οχήματος, 2 εποπτών καθαριότητας και 2 Ηλεκτροτεχνιτών, δηλαδή, ΣΥΝΟΛΟ 53 άτομα για τα Βριλήσσια.

Από το σημείο αυτό και μετά, χάνονται τα ίχνη των ενεργειών της διοίκησης και το νήμα των εξελίξεων. Εκ του αποτελέσματος όμως, ο Δήμος Βριλησσίων φέρεται να βρίσκεται εκτός της διαδικασίας προσλήψεων!

Τι απαντά η διοίκηση;
Πράγματι, όλοι οι Δήμοι «φουσκώνουν» τις ανάγκες τους σε προσωπικό, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι μόνον ένα μέρος του αιτούμενου αριθμού υπαλλήλων θα εγκριθεί και θα ενταχθεί στην προκήρυξη των 8.171 θέσεων του ΥΠΕΣ μέσω ΑΣΕΠ. Αυτό ισχυρίστηκε και ο Δήμαρχος για να καθησυχάσει το δημοτικό συμβούλιο, υπονοώντας ότι κάποιοι έρχονται, ίσως όχι όσοι όλοι ζητήσαμε, αλλά έρχονται. Είναι όμως προφανές, ότι ένας Δήμος σαν τα Βριλήσσια που ζητάει 53 νέες θέσεις μόνιμου προσωπικού, θα δικαιούταν να προσλάβει 40, 30, έστω 25-26, έστω τους μισούς υπαλλήλους από όσους ζήτησε. Αλλά ο Δήμος Βριλησσίων, τουλάχιστον σ’ αυτή τη φάση, δεν φαίνεται ότι θα προσλάβει κανέναν!

Ανάμεσα στους δήμους που δεν πρόλαβαν;
Ο δήμαρχος, επιχείρησε να υποβαθμίσει τις εξελίξεις, ισχυριζόμενος ότι σε πρώτη φάση έχει ήδη εγκριθεί η πρόσληψη 6 υπαλλήλων στο Δήμο μας, υπονοώντας ότι πρόκειται για το ίδιο θέμα, ενώ πρόκειται για εντελώς άσχετη διαδικασία, που αφορά σε εγγεγραμμένους ανέργους και στον από 24/3/2017 Οριστικό Πίνακα κατάταξης του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης!

Στη συνέχεια εξήγησε ότι η Υπηρεσία καθαριότητας δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, επειδή ήδη εγκρίθηκαν για τον Δήμο μας 25 θέσεις εργατών καθαριότητας, παραπέμποντας και πάλι σε άσχετο ζήτημα, που αφορούσε στον προγραμματισμό του Δήμου για απασχόληση έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών της Καθαριότητας για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, ήτοι από 1/7/2018-28/2/2019. Το εκπληκτικό μάλιστα για όποιον ανατρέξει στα πρακτικά της συγκεκριμένης απόφασης (21.2.2018, συνεδρίαση του Δ.Σ. Βριλησσίων, 39/2018), είναι ότι ο Δήμος μας επιχειρηματολογεί για να ενδυναμώσει το αίτημά του για την πρόσληψη 25 εποχικών υπαλλήλων, ομολογώντας ότι αν και «τροποποιήθηκε ο ΟΕΥ του Δήμου και προστέθηκαν 53 θέσεις μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ... έως σήμερα (21 Φεβρουαρίου 2018), δεν έχουμε λάβει έγκριση για την υλοποίηση των προσλήψεων!»

Τέλος, ο δήμαρχος κατέληξε αισιόδοξα (!), ανακοινώνοντας ότι θα υπάρξει και δεύτερο «πακέτο» προσλήψεων, όπου τα Βριλήσσια θα ενταχθούν, αναφερόμενος -προφανώς- σε πληροφορίες που προέκυψαν κατά τη συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών με το Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, (23/1/2018), σύμφωνα με τις οποίες ο Υπουργός προτίθεται, πέρα από τις 8.171 μόνιμες προσλήψεις στους ΟΤΑ, να υπάρξει και νέα προκήρυξη για την επιλογή άλλων 500 μονίμων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, προκειμένου να καλυφθούν, από προσωπικό οι δήμοι οι οποίοι δεν πρόλαβαν να περιληφθούν στην κατανομή της πρώτης (μεγάλης) προκήρυξης!

Συμπέρασμα
Όλα δείχνουν, για άγνωστο λόγο, ακόμη κι αν δεν ομολογείται, ότι ο Δήμος Βριλησσίων έμεινε -προς το παρόν;- εκτός δυνατότητας προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, χάνοντας την ευκαιρία να διασφαλίσει το δυναμικό της Καθαριότητας, αποφεύγοντας, παράλληλα, το ενδεχομένου κατάρρευσής της.

Για το γεγονός αυτό προφανώς υπάρχουν ευθύνες, τόσο σε επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας, όσο και στους εποπτεύοντες αιρετούς, τις οποίες ένας οργανωμένος μηχανισμός θα όφειλε να αναζητήσει για να αποκαταστήσει το εύρυθμο της λειτουργίας του. Ευθύνες, στις οποίες μόνον ο Σύλλογος Εργαζομένων είχε την τόλμη να αναφερθεί, μάλιστα και αυτοκριτικά, την ώρα που η διοίκηση σιωπά και σφυρίζει ανέμελα για να υποβαθμίσει τον δικό της ρόλο.

Συμπερασματικά, κατά τη συζήτηση της ερώτησης της «Δράσης» στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο, η δημοτική αρχή απέφυγε να ξεκαθαρίσει ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα. Ελπίζουμε να το πράξει άμεσα.

Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ


ΥΓ1: Αυτές τις ημέρες λήγει η προθεσμία για την υποβολή των ενταλμάτων που αφορούν στα αναδρομικά δημοτικών υπαλλήλων ενταγμένων στα «Βαρέα & Ανθυγιεινά». Και πάλι, ελπίζουμε ο Δήμος να ανταποκρίθηκε έγκαιρα.

ΥΓ2: Η παραίτηση και ανεξαρτητοποίηση του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μουζάκη επιβεβαιώνει την έλλειψη συντονισμού της δημοτικής πλειοψηφίας.

ΥΓ3: Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Εργαζομένων Βριλησσίων δυστυχώς απουσιάζουν από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για να συμβάλουν στην ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων.

http://www.drasivrilissia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου