iaso


Μηχανικός

AHOME REAL ESTATE SERVICES

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Πέμπτη 24 Μαΐου 2018

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ 1


1. Η εισαγωγή, με καθυστέρηση δεκαετιών, της απλής αναλογικής, αποτελεί ριζοσπαστική τομή που ανταποκρίνεται στο αίτημα δίκαιης και ισότιμης αντιμετώπισης της ψήφου των πολιτών.

Το σημερινό εκλογικό σύστημα με τις δυσανάλογες και αναντίστοιχες της πραγματικής βούλησης των πολιτών, εκπροσωπήσεις στο δημοτικό συμβούλιο συμβάλλει στην διαμόρφωση και ενίσχυση των δημαρχοκεντρικών χαρακτηριστικών, στην απώλεια του πνεύματος συνεννόησης και προγραμματικών συγκλίσεων που είναι απαραίτητα, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών. Τα όποια πραγματικά προβλήματα ελλείψεων, αστοχιών η σοβαρών παραλείψεων του νομοσχεδίου, σε σχέση με την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης των δήμων είναι δυνατόν και μπορούν να αντιμετωπιστούν, με κατάλληλες νομοτεχνικές ρυθμίσεις που θα συνδυάζουν την ανάγκη ισότιμης δημοκρατικής έκφρασης των πολιτών με την αποτελεσματική διακυβέρνηση των δήμων στην βάση της προγραμματικής πρότασης που ενέκριναν προς υλοποίηση οι δημότες.

2. Εκτός από την εισαγωγή της απλής αναλογικής, την ενίσχυση του θεσμού των δημοψηφισμάτων και ορισμένες επιμέρους ρυθμίσεις σε θετική κατεύθυνση (πχ νέες δυνατότητες των δήμων σε ότι αφορά τα δημοτικά τέλη, την διαχείριση των απορριμμάτων, τις ενεργειακές κοινότητες κλπ),το συνολικό σχέδιο νόμου δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη της ριζικής μεταρρύθμισης που έχει ανάγκη η αυτοδιοίκηση για να ανταποκριθεί στον σύνθετο ρόλο της. Κρίσιμα θέματα που επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα του θεσμού και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών, έμειναν για μία ακόμη φορά εκτός συζήτησης. Τέτοια, εκτός των άλλων, είναι και τα ζητήματα που σχετίζονται με τις αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε κεντρικό κράτος, περιφέρειες και δήμους, τα θέματα που σχετίζονται με την ανεπάρκεια πόρων και προσωπικού, το εκτός λογικής γραφειοκρατικό πλαίσιο που αποτελεί τροχοπέδη στην εκπόνηση μελετών, την απορρόφηση πόρων και την εκτέλεση έργων, καθώς και τα θέματα της καταστατικής θέσης των αιρετών. Θεωρούμε ότι η αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση όλων αυτών, με βάση τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας, αποτελεί το περιεχόμενο της ουσιαστικής και δυστυχώς, συνεχώς αναβαλλόμενης, τομής που έχει ανάγκη η αυτοδιοίκηση για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της χώρας μας.

3. Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στις διατάξεις που αφορούν το Παρατηρητήριο και τον επόπτη ΟΤΑ. Στο σχέδιο νόμου διατηρούνται οι υφιστάμενες διατάξεις ασφυκτικού ελέγχου των αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων μέσω του επόπτη ΟΤΑ, ο οποίος πλέον θα υπάγεται στον εκάστοτε υπουργό Εσωτερικών. Η διατήρηση των ελέγχων νομιμότητας (που σχεδόν πάντα καταλήγουν ώς έλεγχοι σκοπιμότητας) σχεδόν στο σύνολο των αποφάσεων της αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό με την διατήρηση του ασφυκτικού δημοσιονομικού ελέγχου του Παρατηρητηρίου, καταργούν στην πράξη το αυτοδιοίκητο και μετατρέπουν την αυτοδιοίκηση σε ετεροδιοίκηση. Ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι η συνέχιση των πολιτικών λιτότητας που πλήττουν ιδιαίτερα τους εργαζόμενους δεν επιτρέπει προς το παρόν σκέψεις για διεύρυνση της ανταποδοτικότητας όπως προβλέπεται για τις υπηρεσίες πρασίνου.

4. Το δημοτικό συμβούλιο καλεί την κυβέρνηση και την ΚΕΔΕ να διευκολύνουν, έστω και την τελευταία στιγμή, με την στάση τους την διαβούλευση, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις και ο νόμος που τελικά θα ψηφιστεί να είναι βήμα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης και όχι της αποδυνάμωσης της αυτοδιοίκησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου