Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018

Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Χαλανδρίου απόψε - Τα θέματα

Στις 19.00 1η ειδική συνεδρίαση με θέμα:

Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2017 του Δήμου Χαλανδρίου.

Στις 20.00 - 11η Τακτική Συνεδρίαση ΔΣ

1. Πρώτη αποδέσμευση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος κωδικών αριθμών εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Ο.Ε. 2017 της «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου.

3. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής και επαναβεβαίωση.

4. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

5. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης, για την παροχή υπηρεσιών μουσικού οργάνου μπουζουκιού, για τη λειτουργία της Φιλαρμονικής του Δήμου.

6. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.01 με τίτλο: «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» για διαφημιστικές καταχωρήσεις πολιτιστικών δράσεων του Δήμου μας.

7. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης ποσών για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων και ειδών τροφοδοσίας (catering), στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Σώματος Εθελοντών Χαλανδρίου και της πραγματοποίησης της Συναυλίας Αλληλεγγύης του Δήμου μας.

8. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης ποσών για τη διοργάνωση συνάντησης της Διοίκησης του Δήμου μας, με αντιπροσωπεία Γερμανών εργαζομένων.

9. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για μίσθωση μικροφωνικής εγκατάστασης στην πλατεία Χαλανδρίου.

10. Επιχορήγηση του 3ου Συστήματος Προσκόπων Τούφας Χαλανδρίου με ποσό 3.000,00 € για τη διοργάνωση συναυλίας την 1η Ιουλίου, στο Θέατρο της Ρεματιάς, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Προσκόπων Λεμεσού.

11. Επιχορήγηση του Πολιτιστικού και Επιστημονικού Συλλόγου Χαλανδρίου «Αργώ» με ποσό 2.500,00 € για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

12. Έγκριση παραχώρησης χώρου για αθλητική εκδήλωση.

13. Κατανομή ποσού 121.846,95 € Β΄ δόσης Ο.Ε. 2018 για χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών.

14. Αίτημα δημοτικού συμβούλου για χορήγηση αδείας.

15. Έγκριση σκοπιμότητας για την ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΓΡΑΦΩΝ’’.

16. Έγκριση σκοπιμότητας για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης».

17. Λήψη απόφασης για έκπτωση αναδόχου.

18. Παράταση του χρόνου ισχύος της με αρ. πρωτ. 16565/9-5-18 σύμβαση για την «Προμήθεια ειδών προστασίας και ασφάλειας προσωπικού».

19. Έγκριση μελέτης διαμόρφωσης παιδικής χαράς στη συμβολή των οδών Βαλαωρίτη και Αιγαίου του Δήμου Χαλανδρίου.

20. Έγκριση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής για το έργο «Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης με γεωθερμία στο Αθλητικό Συγκρότημα ‘Ν. Πέρκιζας’» και ορισμός εκπροσώπου Δήμου και αναπληρωτή του.

21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», Α.Μ. 14/16.

22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ», Α.Μ. 12/2010.

23. Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου