Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

24η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 26η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018.


2. Έγκριση αναγκαιότητας αγοράς ακινήτου (οικοπέδου) για τη δημιουργία Μεγάλου Πράσινου Σημείου (Π.Σ.) στον Δήμο Χαλανδρίου.

3. Λήψη απόφασης για σύσταση και λειτουργία παραρτήματος ΚΕΠ στην περιοχή Πάτημα Ι και ΙΙ.

4. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Βρεφών – Νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τη συμπληρωματική εγγραφή Βρεφών και Νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, για το σχολικό έτος 2018-2019 (Δ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ).

5. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Βρεφών – Νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τη μείωση ή μη τροφείων σε νήπιο του 4ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

6. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Βρεφών – Νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τη μείωση ή μη τροφείων σε βρέφος του 4ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

7. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος WASTE4THINK – HORIZON 2020.

8. Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

9. Καθιέρωση διευρυμένου ωραρίου εργασίας του προσωπικού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Χαλανδρίου για το έτος 2019.

10. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικης συναυλίας της Φιλαρμονικής του Δήμου Χαλανδρίου.

11. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση μουσικής βραδιάς «Συντροφιά με το ελληνικό τραγούδι», στο Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Χαλανδρίου.

12. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης με μελοποιημένα ποιήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου, στο Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου.

13. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την πραγματοποίηση ημερίδας με τίτλο: «Η Πύλη Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Χαλανδρίου» που διοργανώνει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου.

14. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για τη μετακίνηση της δημοτικής συμβούλου κ. Μαρίας Λοτσάρη στην πόλη Harbin της Κίνας.

15. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για παράθεση γεύματος και προμήθεια αναμνηστικών ειδών, τα οποία θα προσφερθούν ως ένδειξη φιλοξενίας στην αντιπροσωπεία του Δήμου Harbin της Κίνας, που θα επισκεφθεί την πόλη μας και αντίστοιχα ως ένδειξη ευχαριστίας για τη φιλοξενία που θα δεχτεί η δημοτική μας αντιπροσωπεία, η οποία θα μεταβεί στην πόλη Harbin, στις 2.1.19 στο πλαίσιο της αδελφοποίησης του Δήμου Χαλανδρίου με την πόλη Harbin της Κίνας από το 2009.

16. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών, στο πλαίσιο του εορτασμού των Χριστουγέννων.

17. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση σεμιναρίων κεραμικής.

18. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια πηνίων για τους πυλώνες του γηπέδου ποδοσφαίρου.

19. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 που αφορά στην πληρωμή της ΔΙΑΣ για τα προνοιακά επιδόματα.

20. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 40743/13-11-2018).

21. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 42190/21-11-2018).

22. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής & επαναβεβαίωσης.

23. Δωρεά βιβλίων από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη στο 3ο, στο 4ο και στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου.

24. Μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020.

25. Έγκριση ορισμού μελών, εκ των δημοτικών συμβούλων, των Επιτροπών Δημοπρασιών και Εκτίμησης για τη μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου και Καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία του Δήμου, για το έτος 2019.

26. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

27. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

28. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (αρ. πρωτ. 42198/21-11-2018).

29. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (αρ. πρωτ. 42396/22-11-2018).

30. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, βάσει της παρ. 5, του άρθρου 219, Ν. 4412/2016.

31. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας, για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

32. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας.

33. Διακοπή της δωρεάν παραχώρησης κατόπιν αιτήματος του ΚΟΙΣΠΕ «ΕΥ ΖΗΝ» και έγκριση παραχώρησης σε νέο ΚΟΙΣΠΕ μέσω πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

34. Κατ΄ αρχήν έγκριση για τη διεξαγωγή δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη λειτουργία κέντρου νεότητας, συνεδριακού χώρου, χώρων κοινωνικών – καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, χώρο κινηματογραφικών προβολών, χώρων για καλλιτεχνικά & εκπαιδευτικά εργαστήρια, χώρους γραφείων, χώρους για αποθήκευση τροφίμων, ένδυσης και εν γένει αποθηκευτικούς χώρους.

35. Έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81, για την εκποίηση μεταχειρισμένων συσσωρευτών οχημάτων / μηχανημάτων έργου και λιπαντικών ελαίων, παραγομένων από το συνεργείο του Δήμου.

36. Έγκριση σκοπιμότητας για «Εργασίες επισκόπησης κτηρίων (κρουσίμετρα, εξαγωγή δοκιμίων και καρότων και λοιπές εργασίες) και διαχείριση φακέλων κτηρίων» και λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας παροχής υπηρεσίας με ίδια μέσα.

37. Έγκριση κτιριολογικού προγράμματος Νέου κτιρίου Δημαρχείου στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 3/2017, με Κ.Α. 30.7411.06.

38. Έγκριση και προσωρινή παραλαβή του α΄ σταδίου και έναρξη β΄ σταδίου της μελέτης: «Επικαιροποίηση και τροποποίηση μελετών, σύνταξη τευχών δημοπράτησης και αναθεώρησης οικοδομικής αδείας κτιρίου Πολλαπλών Πολιτιστικών Χρήσεων με υποστηρικτικούς χώρους στο ΟΤ 736 στο Χαλάνδρι», (ΑΜ 1/2017).

39. Σύμφωνη γνώμη για τη χρήση του δημοτικού οδικού δικτύου πέριξ της οδού Αριστοτέλους στο Κάτω Χαλάνδρι και έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Αριστοτέλους από Σαρανταπόρου έως Νεφέλης στα πλαίσια της κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».

40. Απόφαση αποδοχής για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο έργο με τίτλο: «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017.

41. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας στον ΚΧ1170 του Δήμου Χαλανδρίου» (ΑΜ 2/2016).

42. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «Επισκευές – κατασκευές πεζοδρομίων και εκριζώσεις στο Δήμο Χαλανδρίου» (Α.Μ. 6/2017).

43. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση – διάνοιξη οδών» Α.Μ. 3/2015.

44. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανύψωση και καταβιβασμός φρεατίων» Α.Μ. 9/2007.

45. Προσδιορισμός αποζημίωσης εδαφικής έκτασης σε ιδιοκτησία στο Ο.Τ. 324 του Δήμου Χαλανδρίου με βάση την 11/2004 Πράξη Αναλογισμού Αποζημίωσης κατόπιν της 40/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της 420/2018 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.

46. Αποζημίωση του Δήμου Χαλανδρίου, λόγω προσκύρωσης έκτασης, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 701Α και επί της οδού Αργυροκάστρου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 78/1988 πράξη προσκύρωσης και αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας.

47. Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων επί της οδού Γκίνη 4, στο Ο.Τ. 46 στον Δήμο Χαλανδρίου.

48. Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάσης & στάθμευσης για όχημα χρηματαποστολής προς εξυπηρέτηση της τράπεζας ‘‘ΠΕΙΡΑΙΩΣ’’, επί του παράδρομου της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 274, στο Ο.Τ. 332 του Δήμου Χαλανδρίου.

49. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΡΗΓΑ Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ».

50. Έγκριση απόφασης Δημάρχου.

51. Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2019.


2η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε ειδική συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 26η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019.

2. Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Έτους 2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου