Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018

ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ (πάλι) ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΓΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

 

3η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε ειδική συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 3η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019.
2. Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Έτους 2019

Και επειδή η πλειψηφία θέλει να έχει λόγους να βρίζει την αντιπολίτευση - και όταν δεν έχει προσπαθεί να τους κατακευάσει , βάλανε από πίσω και την συζήτηση για έγκριση του Ισολογισμού του 2018 την ίδια μέρα.

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΥΛΤΑΝΙΛΙΚΙΑ!


4η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε ειδική συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 3η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της Διαχειριστικής έκθεσης και του Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2017, του Δήμου Χαλανδρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου