Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 22 Απριλίου 2019

Έκτακτη σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίο από την διοίκηση μία ώρα πριν .... την σύγκλιση από την αντιπολίτευση

Μία ώρα πριν από το δημοτικό συμβούλιο που είχαν συγκαλέσει οι σύυμβουλοι της αντιπολίτευσης η διοίκησ, δια του προεδρείου συγκάλεσε πάλι ..... έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ με τ α παρακάτω .... υπερεπείγοντα θέματα!

Στην συνεδρίαση της 16.00 δεν έγινε απαρτία.

13η ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση του σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, (λόγω μη απαρτίας της συνεδρίασης της 19ης Απριλίου), στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 22α Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 16:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2019.

2. Έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Χαλανδρίου (Σύμφωνο των Δημάρχων).

3. Παράταση του συμβατικού χρόνου της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση της Βασικής Απογραφής Εκπομπών και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση του ΣΔΑΕΚ του Δήμου Χαλανδρίου (Σύμφωνο των Δημάρχων)».

4. Ορισμός υπεύθυνου στο λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και αφορά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».

5. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Ο.Ε. 2018 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου.

6. Καθορισμός εισφορών για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτων για την αθλητική περίοδο από 01/09/2019 έως 31/08/2020.

7. Καθορισμός της εισφοράς για τη παραχώρηση του Ευριπίδειου Θεάτρου Ρεματιάς Ο.Ε. 2019.

8. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2019.

9. Εξειδίκευση πίστωσης για τη δημιουργία, εκτύπωση και διανομή διαφημιστικού υλικού για το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2019.

10. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την πραγματοποίηση ενός βιωματικού εργαστηρίου αφήγησης διάρκειας 1 ½ ώρας με θέμα τη θάλασσα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαλανδρίου.

11. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την παραγωγή βιβλίων, της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας του Δήμου Χαλανδρίου (ΟΠΙΔΗΧ), που θα δοθούν ως αναμνηστικό δώρο στους συμμετέχοντες εκδηλώσεων και διαγωνισμών που θα οργανωθούν στο Δήμο, το προσεχές χρονικό διάστημα.

12. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την έκδοση ενημερωτικού εντύπου – καταλόγου έκθεσης εικαστικών τεχνών.

13. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την πραγματοποίηση συναυλίας στο Θέατρο της Ρεματιάς, της Ένωσης Λυρικών Πρωταγωνιστών Ελλάδας (ΕΛΠΕ).

14. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την πραγματοποίηση θεατρικής δράσης στη βιβλιοθήκη του Αετοπουλείου από την Ομάδα Νοητή Γραμμή.

15. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση συναυλίας – αφιέρωμα στον Βίκτωρ Χάρα με τραγούδια από τη Χιλή.

16. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης «Η Γινέκα της Ζάκυ(ν)θος» του Διονύσιου Σολωμού σε σκηνοθεσία Σπύρου Βραχωρίτη.

17. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την προμήθεια βιβλίων, ως αναμνηστικά δώρα στους συμμετέχοντες μαθητές της Α΄ δημοτικού, στον 14ο Μαραθώνιο Ανάγνωσης του Δήμου Χαλανδρίου.

18. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την προμήθεια παγωτού, ως κέρασμα στους συμμετέχοντες μαθητές του δημοτικού, στη γιορτή λήξης του 14ου Μαραθώνιου Ανάγνωσης του Δήμου Χαλανδρίου.

19. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε Κ.Α. 00.6495.01 (φόρος δωρεάς).

20. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 που αφορά στην ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

21. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χαλανδρίου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2019.

22. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων «Capoeira».

23. Τροποποίηση των άρθρων 4, 11 και 12 του κανονισμού λειτουργίας των περιπτέρων.

24. Έγκριση για διενέργεια «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκποίηση μεταχειρισμένων λιπαντικών ελαίων, παραγομένων από το συνεργείο του Δήμου».

25. Έγκριση απόσυρσης οχημάτων που βρίσκονται σε ακινησία.

26. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006).

27. Λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας υλοποίησης εργασίας με ίδια μέσα και έγκριση για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας για οικοδομικές εργασίες».

28. Λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας εκπόνησης μελέτης με ίδια μέσα και έγκριση για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Μελέτη πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων».

29. Λήψη απόφασης για αποδοχή όρων χρηματοδότησης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» και εξουσιοδότηση Δημάρχου ως νόμιμο εκπρόσωπο.

30. Σύμφωνη γνώμη για τη χρήση του δημοτικού οδικού δικτύου πέριξ των οδών Παλαιολόγου – Παπανικολή από την οδό Εθν. Αντιστάσεως έως την οδό Αγ. Παρασκευής και έγκριση προσωρινής αντιδρόμησης της οδού Ψαρών από την οδό Σοφ. Βενιζέλου μέχρι την οδό Δαναΐδων για το έργο: «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου», Α.Μ. 3/2016.

31. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Έργο αποκατάστασης οδοποιίας και ενίσχυσης οδικής ασφάλειας σε τμήμα της οδού Ηρακλείτου», Α.Μ. 1/2017.

32. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», Α.Μ. 4/17.

33. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ &25ης ΜΑΡΤΙΟΥ», Α.Μ. 2/2018.

34. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», Α.Μ. 03/2016.

35. Άδεια κοπής επικίνδυνων δένδρων.

36. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

37. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για τη συντήρηση και επίβλεψη ορθής λειτουργίας μονάδας ξήρανσης του Waste4Think έως τη λήξη του προγράμματος Waste4think.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω της αναγκαιότητας λήψης αποφάσεων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης και άπτονται ζητημάτων που αφορούν στη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας των δομών του Δήμου, δεδομένων των ασφυκτικών προθεσμιών που προκύπτουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όσον αφορά τη δυνατότητα σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 άρθρο 65 Ν. 3852/2010 που ορίζουν ότι: «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων», (βλ. εγκύκλιο 12/2019 ΥΠ.ΕΣ ΑΔΑ:65ΦΔ465ΧΘ7-5ΟΕ).

Παρακαλούμε για την παρουσία όλων ώστε να καταστεί εφικτή η λήψη των ανωτέρω αποφάσεων, για τους λόγους που προαναφέρονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου