Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Πέμπτη 2 Μαΐου 2019

ΑΥΡΙΟ - ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 3η Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και την υπ’αριθ. Πρωτ. 24923/4-4-2019 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Καθορισμός τρόπου χρήσης και διάθεσης χώρων στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών, κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών του Μαΐου 2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου