Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019

ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

Με 29 θέματα διαχειριστικών διευθετήσεων αλλά και αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος συγκαλείται σήμερα το απόγευμα το απερχόμενο δημοτικό συμβούλιο, δύο μόλις μέρες πριν την ορκωμοσία και πέντε μέρες πριν την ανάληψη του νεοεκλεγέντος.

24η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 26η Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2019 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

2. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών – νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τις εγγραφές βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, σχολικού έτους 2019-2020 (Α’ Επιλογή).

3. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών – νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τη συμπληρωματική εγγραφή βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, σχολικού έτους 2019-2020 (Β’ Επιλογή).

4. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2019 του Δήμου Χαλανδρίου.

5. Υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΜΕΡΟΥΣ Γ’ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ Ο.Τ.Α. Α’ ΒΑΘΜΟΥ» του Ν. 4611/2019, ύστερα από την υπ΄ αριθ. πρωτ. 31941/25-07-2019 αίτηση της οφειλέτριας εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΩΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

6. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 για την αποπληρωμή προστίμων.

7. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 που αφορά στην ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (αρ. πρωτ. 36280/22-08-2019).

8. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 που αφορά στην ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (αρ. πρωτ. 36281/22-08-2019).

9. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια ιματιοθηκών για τα αποδυτήρια του ποδοσφαίρου του αθλητικού κέντρου «Ν. Πέρκιζας».

10. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την προμήθεια ειδών τροφοδοσίας (catering), για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στο πλαίσιο της ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής του Δήμου μας.

11. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την πραγματοποίηση έκθεσης – τιμητικής εκδήλωσης για τον ακαδημαϊκό Μανώλη Κορρέ, στη Zivasart Gallery.

12. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για τη δημιουργία και λειτουργία θεατρικού εργαστηρίου στο τμήμα ΚΑΠΗ για την περίοδο 2019-2020.

13. Εξειδίκευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία σε εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2019.

14. Εξειδίκευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία σε εκδηλώσεις του 5ου Our Festival, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2019.

15. Εξειδίκευση πίστωσης για τη δημιουργία, εκτύπωση και διανομή διαφημιστικού υλικού για τη 2η περίοδο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2019.

16. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 και λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας υλοποίησης με ίδια μέσα, για τη λειτουργία της Δημοτικής – Πολυφωνικής Χορωδίας του Δήμου Χαλανδρίου.

17. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 και λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας υλοποίησης με ίδια μέσα, για τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Χαλανδρίου σε εκδήλωση του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων.

18. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης «…έως την ψυχή τα πράγματα του κόσμου…» στο Αετοπούλειο.

19. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και του 3ου Φεστιβάλ Παραμυθιού.

20. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, για την πραγματοποίηση του φεστιβάλ Stand Up Comedy.

21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση & επισκευή αρδευτικών δικτύων Δήμου Χαλανδρίου», σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

22. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, βάσει της παρ. 5, του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

23. Έγκριση παραχώρησης χώρου για μουσική εκδήλωση.

24. Έγκριση πρακτικού επιτροπών προσωρινής παραλαβής, καθώς και προσωρινής κι οριστικής έργων του Δήμου και συγκρότηση αυτών.

25. Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση του έργου με τίτλο ‘‘Διαμόρφωση πλατείας στον Κ.Χ. 1170 του Δήμου Χαλανδρίου’’ (ΑΜ 2/2016) και συνέχιση της διαδικασίας βάσει της παρ. 13 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου «Τ.Η.Κ. Α.Ε.».

26. Έγκριση χρονικής παράτασης σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος ανελκυστήρα σκάλας ΑμεΑ με κάθισμα, στο κτίριο του Κεντρικού ΚΕΠ του Δήμου.

27. Παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης με Α.Π.: 8970/01-03-2019 που αφορά την ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΝΕΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ’’.

28. Έγκριση παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 13/2017.

29. Έγκριση 3ης παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρική προστασία οδών Καλογρέζης & 25ης Μαρτίου» Α.Μ. 2/2018.

30. Άδεια κοπής επικίνδυνων δένδρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου