Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙ ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Π. Δημαρχείο - Γρ. Γυφτόπουλου 2) την 8η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ., προκειμένου να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019, αντίστοιχα.


Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου