Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019

ELS, η δράση του Erasmus+ που υλοποίησαν νέοι του δήμου μας!


Το Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στην περιοχή του Κάβου της Κέρκυρας (27/10/2019-02/11/2019), πρόγραμμα ανταλλαγής νέων. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 30 νέοι και νέες ηλικίας 18-30 ετών από την Ισπανία, τη Μάλτα, την Ιταλία, την Εσθονία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα. Το όνομα του προγράμματος είναι «ELS - Education Learning Styles» και αναφέρεται στις εκπαιδευτικές μεθόδους και στους τρόπους μάθησης. Στο πρόγραμμα διοργανώθηκαν δράσεις με στόχο την ανακάλυψη του προσωπικού τρόπου μάθησης του κάθε συμμετέχοντα και τη διεύρυνσή των πηγών μάθησης μέσα από την τέχνη, την τεχνολογία και τη μη τυπική μάθηση. Η δράση αυτή διοργανώθηκε από την ομάδα νέων "TsaMpa" και θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2020. Κάποια από τα μέλη της ομάδας είναι κάτοικοι του Δήμου Χαλανδρίου. Είναι νέοι, φοιτητές και εκπαιδευτικοί με πολλές εμπειρίες σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και πάθος για τη μάθηση μέσα σε διεθνή και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, οι οποίοι αναζητούν συνεχώς ευκαιρίες εξέλιξης και δημιουργίας. Η δράση ELS υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Νεολαία (ΚΑ1),χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Στόχοι του έργου είναι η γνωριμία με εναλλακτικές τεχνικές εκπαίδευσης, με την μη τυπική μάθηση, η ενεργή συμμετοχή των νέων στα κοινά, η υποστήριξη ευπαθών ομάδων με κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες, η εκπαίδευση ενηλίκων, η γνωριμία με την κουλτούρα άλλων χωρών και την ανάδειξη της Ελλάδας ως χώρο ανάπτυξης νέων ιδεών.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου