Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

Ενωμένο Μαρούσι: Προκλητικό «δώρο» του κ.Αμπατζόγλου και της διοίκησης του Δήμου Αμαρουσίου σε επιχειρηματίες, εν μέσω πανδημίας!


Στην συνεδρίαση (25/2020) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου (14/7/20), προεδρεύοντος του κ. Σταθούλη, η διοίκηση του Δήμου εισήγαγε και εν τέλει ψήφισε κατά πλειοψηφία με μόνη αρνητική ψήφο από την παράταξη μας, το θέμα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» προμήθεια που θα γίνει με απευθείας ανάθεση (διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) και διέπεται από το Ν.4412/2016, με ύψος ποσού μελέτης 558.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η επίκληση της πανδημίας covid-19 είναι προσχηματική και η συγκεκριμένη απευθείας ανάθεση, όπως προφανώς και άλλες αντίστοιχες, αντιτίθεται ουσιαστικά στην βασική αρχή του δημοσίου δικαίου περί «προστασίας του Δημοσίου Συμφέροντος» στις πράξεις της Διοίκησης. Υπάρχει σαφής υποχρέωση που υπέχουν τα όργανα της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ της επιλογής περισσότερων, εξίσου νομίμων λύσεων, όταν δηλαδή η δημόσια διοίκηση ασκεί τη διακριτική της ευχέρεια, να επιλέξει εκείνη που εξυπηρετεί καλύτερα το δημόσιο συμφέρον (Δαγτόγλου,2004). Το δημόσιο συμφέρον, προσδιορίζει τον σκοπό και την αιτιολογία των πράξεων των οργάνων των δημοσίων νομικών προσώπων και νομιμοποιεί την επέμβαση στο πεδίο όλων των συνταγματικών δικαιωμάτων. Το δημόσιο συμφέρον συνδέεται αναπόσπαστα με βασικές παραμέτρους του δημόσιου δικαίου, όπως είναι η δημόσια υπηρεσία, η δημόσια εξουσία και τα όρια που συναντά η τελευταία όταν επεμβαίνει στο πεδίο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. (Ε.Πρεβεδούρου: Η έννοια του δημοσίου συμφέροντος , 2020).

Δηλαδή κε Δήμαρχε, θα μπορούσατε να επιλέξετε αντί της απευθείας ανάθεσης χωρίς δημοσίευση, τον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, με διάφανες διαδικασίες και όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες που προβλέπει ο νομοθέτης, με σεβασμό στα χρήματα των Μαρουσιωτών . Είναι βέβαιο ότι το τίμημα θα ήταν χαμηλότερο, λόγω ακριβώς της διαγωνιστικής διαδικασίας και του εμπορικού ανταγωνισμού και αναπόφευκτα ,αναλόγως των εκπτώσεων, με τα ίδια χρήματα θα μπορούσαμε να αποκτούσαμε 4 λεωφορεία αντί για 3.

Το «Ενωμένο Μαρούσι» προγραμματικά αλλά και τώρα είναι υπέρ της άμεσης ανανέωσης του στόλου της δημοτικής συγκοινωνίας με κατάλληλα οχήματα, αλλά όχι με φωτογραφικές απευθείας αναθέσεις και πίσω από κλειστές πόρτες του 3ου ορόφου του Δημαρχείου.


558.000 ευρώ κε Δήμαρχε με απευθείας ανάθεση (διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση), 558.000 ευρώ δηλαδή σε όποιον αποφασίσετε εσείς να ειδοποιήσετε!!

Ό,τι είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό κε Δήμαρχε!

Ζέτα Πολίτη

Για το Γραφείο Τύπου
Ενωμένο Μαρούσι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου