Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020

Σύλλογος Πολυδρόσου: ΣΒΑΚ Αμαρουσίου και οι επιπτώσεις στο Πολύδροσο

 


Η πλήρης μελέτη στον σύνδεσμο εδώ

Οι πρώτες παρατηρήσεις του Συλλόγου επί των προτάσεων του ΣΒΑΚ σε συνέχεια δυο προηγουμένων έγγραφων προς το Δήμο Αμαρουσίου για το ίδιο θέμα

1. Έγγραφο Α

2. Έγγραφο Β

3. Σχόλια - Παρατηρήσεις


Τα ΣΒΑΚ, χωρίς επίσημες τεχνικές οδηγίες σε ποια κατεύθυνση να κινηθούν αποτελούν και πεδίο θεωρητικολογίας. Βεβαίως πρέπει να ληφθούν υπόψη οι Τεχνικές Οδηγίες της ΔΜΕΟ για τον ανασχεδιασμό αστικών οδών αρμοδιότητας των Δήμων.

Η κατάσταση στο Πολύδροσο δεν επιτρέπει να αλωθεί άλλος δημόσιος κοινόχρηστος χώρος σε βάρος των πεζών, ούτε για κυκλικούς κόμβους, ούτε για πάρκινγκ, κατ αρχήν.

Μαζί με την απόρριψη της επαναφοράς των παλαιών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την Φραγκοκκλησιάς, πρέπει να προβληθεί η χρήση του βιοκλιματικού ποδηλατοδρόμου, η μείωση του ορίου ταχύτητας για όλο το Πολύδροσο και η κήρυξη του ως Ήπιας Κυκλοφορίας και η μελέτη εναλλακτικών τρόπων προώθησης κυκλοφοριακού φορτίου από την Κηφισίας προς Χαλάνδρι - Μελίσσια, Βριλήσσια αποκλείοντας την προσπέλαση της Φραγκοκκλησιάς.

Ειδικότερα

1. Υπάρχει ιδιαίτερα διεσταλμένη χρήση του όρου «Κέντρο του Δήμου» (ΓΠΣ Δήμου Αμαρουσίου / σελίδα 15). Είναι οξύμωρο να θεωρείται κέντρο του Αμαρουσίου η περιοχή του Υγεία ή περιοχές κατοικίας, όπως ο Παράδεισος οι κάτοικοι του οποίου για να μεταβούν στο πραγματικό εμπορικό, διοικητικό και κοινωνικό κέντρο του Αμαρουσίου πρέπει να «διαβούν» τους ποταμούς οχημάτων της Κηφισίας και τον αυτοκινητόδρομο της Αττικής οδού.

2. Μεταξύ του σεναρίου τάσεων και του ήπιου σεναρίου καταγράφονται:

α) η αναφορά του ΡΣΑ στην κατασκευή δύο μεγάλων ποδηλατοδρόμων Β- Ν και Α – Δ

β) η επέκταση της οδού Κύμης

γ) η κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό και

δ) η επέκταση της γραμμής 1 (σελίδες 73-75)

Δεν γίνεται αντιληπτή η σχέση αυτών των μεγάλων έργων με τα τρία σενάρια ούτε αν θεωρούνται δεδομένα και δεν υπάρχει χρονική αναφορά υλοποίησής τους.

3. Οι γενικές αρχές που διατυπώνονται στο ήπιο σενάριο και οι οποίες είναι σε προφανώς καλή κατεύθυνση βιώσιμης κυκλοφορίας δεν φαίνεται πώς συνδέονται με τις συγκεκριμένες πρακτικές προτάσεις του ήπιου σεναρίου. Δεν προκύπτουν δηλαδή οι προτάσεις ως εξειδικεύσεις και υλοποιήσεις των γενικών αρχών, αλλά φαίνονται πως υπακούουν σε άλλες μη δηλωμένες προτεραιότητες!

4. Η πρώτη παρέμβαση του ήπιου σεναρίου (σελίδα 80) για τους παραδρόμους της Αττικής οδού παράλληλα με τη σωστή πρόταση διάνοιξης των παραδρόμων προς τη Λεωφόρο Πεντέλης δεν λαμβάνεται καθόλου υπ όψη η νέα κατάσταση που θα δημιουργηθεί άμεσα στην περιοχή μετα την οριστική έγκριση της μελέτης εφαρμογής για τον Κάτω Σωρό, ενώ τελείως αυθαίρετα χωρίς καμιά αιτιολόγηση και τεκμηρίωση προτείνεται (ως τάχα εναλλακτική διαδρομή λόγω ασυνέχειας των παραδρόμων) κατάργηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο το 2018 και που υλοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2019 και οι οποίες μετά την εφαρμογή τους έχουν ουσιαστικά βελτιώσει την κυκλοφορία στην περιοχή χωρίς να έχουν επιβαρύνει όμορες περιοχές.

5. Η προτεινόμενη αναδιαμόρφωση κόμβου στη διασταύρωση Φραγκοκκλησιάς και Αμαρουσίου Χαλανδρίου (σελίδα 81) υπακούει στην ίδια ατεκμηρίωτη αναίρεση των πρόσφατα υλοποιημένων ρηυθμίσεων στην περιοχή. Αυτός ο προτεινόμενος κόμβος, όπως και ο γειτονικός προτεινόμενος στη διασταύρωση Μεσογείων και Σωρού, προφανώς στηρίζεται σε μια «ενθάρρυσνη» εκ μέρους της μελέτης της επί πλέον κυκλοφοριακής επιβάρυνσης του Πολυδρόσου και του Κάτω Σωρού αντί για την υλοποίηση των γενικών αρχών του ήπιου σεναρίου.

6. Η προτεινόμενη (σελίδα 84) δημιουργία χώρου στάθμευσης μεταξύ των οδών Φραγκοκκλησιάς, Πεντέλης και Αττικής Οδού (πλησίον του σταθμού «Πεντέλη») έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με την αναφερόμενη στη σελίδα 77 γενική αρχή του ήπιου σεναρίου (Άμεση εφαρμογή των πεζοδρομήσεων και ηπιοποιήσεων στις ζώνες Α και Β της Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου, κατ’ εφαρμογήν του ΠΔ του 1995.)

7. Αν ο όρος «περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης» υπονοεί τέλη στάθμευσης η εικόνα της σελίδας 86 που υπάγει σε τέτοιο καθεστώς ουσιαστικά πάνω από τις μισές γειτονιές του Δήμου θα είναι σε πλήρη αντίθεση με τις ανάγκες των κατοίκων των περιοχών αυτών.

8. Η προτεινόμενη στη σελίδα 88 διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων υπακούει στην ίδια λογική υποβάθμισης των περιοχών αμιγούς κατοικίας στο Πολύδροσο και τον Κάτω Σωρό.

9. Το δίκτυο διαδρομών ποδηλατοδρόμων μορεί και πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο για βιώσιμη κινητικότητα στο Δήμο. Προτείνονται (σελίδες 94 και 95) διαδρομές που αθροίζουν ένα δίκτυο μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων έναντι των 3,5 χιλιομέτρων που υπάρχουν σήμερα. Κάτι τέτοιο είναι σε σωστή κατεύθυνση. Πέραν του ότι απαιτείται ακόμη μεγαλύτερο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, ώστε να αλλάξει θεαματικά τις συνήθειες μετακίνησης των κατοίκων σε ένα δήμο με ανάγλυφο που επιτρέπει τη χρήση του ποδηλάτου (συνδυασμένο μάλιστα με τις γραμμές μετρό, όπως σωστά προτείνει η μελέτη) είναι σημαντικό:

α) Οι προτεινόμενες διαδρομές να πληρούν σοβαρές προδιαγραφές ποδηλατοδρόμου ώστε να επιτρέπει ασφαλή διέλευση ποδηλάτων και στις δύο κατευθύνσεις (κάτι που δεν διασφαλίζεται στον υπάρχοντα ποδηλατόδρομο που κατασκευάστηκε σε Πολύδροσο / Παράδεισο .Άγιο Θωμά) και

β) είναι κρίσιμο να περιφρουρούνται οι ποδηλατόδρομοι από καταπατήσεις (κάτι που επίσης σήμερα δε γίνεται καθώς σε δρόμο του Παραδείσου και στην οδό Πηγάσου ο ποδηλατόδρομος καταπατάται μονίμως από παρκαρισμένα αυτοκίνητα με ανοχή τροχαίας και Δήμου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου