Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 11 Απριλίου 2022

Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα τμήματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Βριλησσίων.

 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Βριλησσίων, μέσω της Αντιδημαρχίας Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βριλησσίων μπορούν να δημιουργηθούν τα παρακάτω τμήματα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δημιουργία Ιστοσελίδας - Διάρκεια 50 ώρες

Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων - Διάρκεια 25 ώρες

Ιστορία της Τέχνης - Διάρκεια 25 ώρες

Ισπανικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2) - Διάρκεια 25 ώρες

Βασικά Γερμανικά Α1 - Διάρκεια 50 ώρες

Βασικά Γερμανικά Α2 - Διάρκεια 50 ώρες

Συμβουλευτική σταδιοδρομίας- Διάρκεια 25 ώρες

Σύνδεση σχολείου-οικογένειας-Διάρκεια 50 ώρες

Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης- Διάρκεια 25 ώρες

Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)-Διάρκεια 25 ώρες

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων-Διάρκεια 25 ώρες

Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή-Διάρκεια 25 ώρες

Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής-Διάρκεια 25 ώρες

Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής-Διάρκεια 25 ώρες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου