bg

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Όμιλος ΙΑΣΩ: Μοναδικές Διακρίσεις στα Healthcare Business Awards 2019

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ απέσπασε 4 βραβεία για το υψηλό επίπεδο της ιατρικής φροντίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, για την επένδυση του σε νέες ...

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ: ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Μεγάλη κουβέντα γίνεται παρασκηνιακά αυτή την περίοδο με αφορμή δημοσιεύματα αλλά και φήμες περί ελέγχου των πόθεν έσχες αρκετών αιρετών του δήμου μας.

Ακούγονται πολλά. Πάρα πολλά. Αρκετά για να κάνουν κάποιοι χαρακίρι αν είναι αλήθεια.

Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά και στο παρελθόν έχει αποδειχτεί ότι από αυτά που λέγονται τα μισά πετάχτε τα στην θάλασσα και από αυτά που μένουν κρατήστε τα μισά για να είστε κοντά στην αλήθεια. (Θυμόσαστε εκείνη την γαμοβίλα;;;)

Εμείς μένουμε και αναπαράγουμε μόνο τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ και όχι τις φήμες.

Όμως επειδή στις συζητήσεις προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία και αναδεικνύονται και κάποιες παρανοήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των αιρετών θα θέλαμε να πληροφορήσουμε τους ενδιαφερόμενους ότι στην Ελλάδα τα κέντρα εξουσίας έχουν φροντίσει να είμαστε όλοι ψιλοπαράνομοι, έχοντας δημιουργήσει μια δαιδαλώδη κατάσταση σχετικά με το τι ισχύει και τι όχι - αυτό που οι σοβαροί αναλυτές ονομάζουν "πολυνομία και αλληλεπικαλύψεις των νόμων" ενώ εμείς το λέμε το απόλυτο μπουρδέλο, για να μην ξέρει κανείς ποτέ τι πραγματικά ισχύει και να είναι έρμαιο των διαθέσεων της εξουσίας και να εξισώνονται τα όργια με τις ψιλοπαραλείψεις.

Λοιπόν κάναμε μια έρευνα στη νομοθεσία. Ακούστε:

Ο Καλλικράτη (N. 3852/2010) αναφέρει στο άρθρο 61:

Υποχρεώσεις δημάρχου, αντιδημάρχου και μελών επιτροπών

1. Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει:
α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος,


β) να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος,


γ) να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση με θέματα του δήμου,


δ) να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λει-
τουργίας του δήμου.
 

2. Με ευθύνη των δημοτικών συμβουλίων σε κάθε δήμο:

α) καταρτίζονται κώδικες δεοντολογίας για τους αιρετούς εκπροσώπους τους εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ΗλεκτρονικήΔιακυβέρνησης του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄),


β) διασφαλίζεται ότι οι κώδικες δεοντολογίας διανέμονται στους αιρετούς εκπροσώπους, τις κεντρικές αρχές,άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και στο κοινό, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών της πληροφορικής και επικοινωνίας.


3. Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος υποχρεούνται να απαντούν εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που τους υποβάλλουν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μέσα σε ένα (1) μήνα.


4. Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.


5. Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος δεν επιτρέπεται να απουσιάσουν περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες συνολικά κάθε χρόνο, χωρίς άδεια του δημοτικού συμβουλίου. H απουσία αυτή μπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους, έως τρεις (3) μήνες, με άδεια του συμβουλίου.


6. Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος είναι υποχρεωμένοι να κατοικούν στο δήμο με εξαίρεση τους δημάρχους καιαντιδημάρχους των δήμων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.


(ολόκληρος ο νόμος:
http://www.scribd.com/doc/106781860/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-3852-2010-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82)

Οπότε λογικά ίσως σκεφτεί κάποιος ότι εδώ τελειώνει το θέμα.
¨
ΑΜ ΔΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ, όπου φτιάχνεται ένας νόμος και μετά θέλεις χαρτορίχτρα για να βγάλεις άκρη γιατί τους νόμους τους φτιάχνουν έτσι οι νομικοί ώστε να χρειάζεται ο κάθε πολίτης και μια δική του νομική υπηρεσία ή να το βουλώνει και να μην μιλάει, να μην ασχολείται με τα κοινά, να μην χαλάει τη μαγιονέζα.

Υπάρχει λοιπόν και ο νόμος 3213/2003 περί ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ στον οποίο ορίζεται στο άρθρο 1 - 

Υπόχρεοι σε δήλωση παραγράφους η και θ:
.....
η) Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη των δημαρχιακών επιτροπών, καθώς και οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω ΟΤΑ και των συνδέσμων δήμων, κοινοτήτων και 
δήμων και κοινοτήτων.
θ) Οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι γενικοί διευθυντές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων οργανισμών, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

Ολόκληρος ο νόμος: http://www.scribd.com/doc/106785343/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%9D-%CE%95%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%A3-3213-2003


ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ

Δείτε διευκρινιστική εγκύκλιο της ΚΕΔΚΕ:
egk_62 (1)


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΚΑΝΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της περιβάλλοντος βάλτε την στο site του δήμου, ειδικά αν δεν έχετε τίποτα να κρύψετε.

Ελπίζουμε να σας φωτίσαμε και κυρίως εκείνους που λένε ότι ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ σε υποβολή.

ΟΧΙ!

ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ!

Ακόμα και όσοι βγάζουν τοπική εφημερίδα (μην χέσω ....)

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΡΙΣΕΩΣ: Εμείς που δεν μας έχει ο δήμος στα "νόμιμα" μέσα απαλλασσόμαστε;;;
ή εμείς έχουμε μόνο τις υποχρεώσεις αλλά όχι τα δικαιώματα;;; 
Διότι αυτό είναι παράνομο με βάση το άρθρο 1 παρ. β του Καλλικράτη αν δεν έχει τροποποιηθεί με το Χ εις την Ψ κάθετος 6 παράγραφος 3 του νόμου περί παροχής ψυχιατρικής βοήθειας σε αιρετούς.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟ! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ! ΧΑΧΑΧΑ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *