Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ


Χαλάνδρι, 18/01/2013
Α.Π. : 1058 


- 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -------2013


Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 23η Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:


1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 70/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά στην «ανταλλαγή ρυμοτομούμενων ακινήτων (οικοπέδων) στο Ο.Τ. 712β επί της οδού Μεταμορφώσεως ιδιοκτησίας Λούρα Αντωνίου (50%), Λούρα Αναστασίας (25%) και Λούρα Παράσχου (25%) με παραχώρηση οικοπέδου που προέρχεται από την τράπεζα γης της πολεοδομικής ενότητας 15 στην περιοχή Πάτημα Ι».

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αθλητικός, πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου – Ευριπίδης’ που αφορά στην έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Ο.Ε. 2013.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αθλητικός, πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου – Ευριπίδης’ που αφορά στην έγκριση Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2013.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Χαλανδρίου’ που αφορά στην έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Ο.Ε. 2013.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Χαλανδρίου’ που αφορά στην έγκριση Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2013.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλανδρίου’, που αφορά στον καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 4/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλανδρίου’, που αφορά στον καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για οικονομικές ενισχύσεις Νομικών Προσώπων για το Ο.Ε. 2013.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατανομή θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οχτάμηνης διάρκειας.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατανομή θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την στελέχωση του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών, θυμάτων βίας.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διευκρινήσεις επί του άρθρου 16 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό ενός τακτικού μέλους και εκλογή αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλανδρίου’.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό τακτικού μέλους και εκλογή Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Χαλανδρίου’, κατόπιν παραίτησης.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών που δεν εντάσσονται σε έργα έως και του ποσού των 15.000,00 € (άρθρο 28 της 11389/93 Υπουργ. Απόφασης ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2013.

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής για την εκποίηση μη χρησιμοποιούμενου υλικού που έχει κάποια αξία σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 9 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2013.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής έργων ή εργασιών ΚΑΤΩ των 5.869,41 € (άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87, άρθρο 1 Π.Δ. 229/99) για το έτος 2013.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής για καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία σύμφωνα με το άρθρο 199, παρ. 6 του Ν. 3463/2006, για το έτος 2013.

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (εργασιών – μεταφορών) έως του ποσού των 2.934,70 €, (άρθρο 64 παρ. 14 του Π.Δ. 28/80) για το έτος 2013.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής έργων ΑΝΩ των 5.869,41 € (άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87) για το έτος 2013.

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό Δημοτικού Συμβούλου – μέλους της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών – μεταφορών) για το έτος 2013 (άρθρο 67 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80).

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για γνωμοδότηση μελέτης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για γνωμοδότηση μελέτης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Χαλανδρίου, της εταιρείας ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘Εργασίες ασφαλτόστρωσης και συντήρησης οδών στο Δήμο Χαλανδρίου’, Α.Μ. 17/2010.

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘Κατασκευή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας κατ΄ εφαρμογή της εγκ/νης κυκλοφοριακής μελέτης’, Α.Μ. 01-07.

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘Κατασκευή ποδηλατοδρόμου και δρόμου ήπιας κυκλοφορίας στην οδό Μεταμορφώσεως και στην οδό Αργυροκάστρου και δικτύου ποδηλατοδρόμου στην Τούφα’, Α.Μ. 5-09.

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα.


Χαλάνδρι 18/01/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ Φ. ΝΟΜΠΕΛΗΣ Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *