Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Καταργήθηκε η διπλή ασφάλιση βουλευτών και αιρετών


Καταργήθηκε η διπλή ασφάλιση βουλευτών και αιρετών

Με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας γίνεται γνωστό ότι όσοι κατέχουν τη βουλευτική ιδιότητα, τη θέση Υπουργού ή Υφυπουργού, καθώς και στους αιρετούς, προέδρους κοινότητας, δημάρχους και νομάρχες καταργείται η δυνατότητα διπλής ασφάλισης με ισχύ από 10.9.2013.

Συγκεκριμένα με εγκύκλιο που παρουσιάζει το dikaiologitika.gr του υπουργείου Εργασίας και αποστέλλεται στα ασφαλιστικά ταμεία καταργείται διάταξη με την οποία είχε δοθεί η δυνατότητα σε πρόσωπα που κατέχουν τη βουλευτική ιδιότητα, τη θέση Υπουργού ή Υφυπουργού, καθώς και στους αιρετούς, προέδρους κοινότητας, δημάρχους και νομάρχες του προϊσχύσαντος καθεστώτος κατά τη διάρκεια της θητείας τους να συνεχίζουν την ασφάλισή τους στους κλάδους κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, στους οποίους υπαγόταν πριν την εκλογή τους ή να αναγνωρίζουν τους χρόνους που αντιστοιχούν στη θητεία τους, οποτεδήποτε, στους συγκεκριμένους κλάδους. 
Επίσης με την εγκύκλιο ,προβλέπεται η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και για πρόσωπα που απασχολούνται ή παρέχουν εργασία ή υπηρεσία με αμοιβή είτε σε φυσικά πρόσωπα είτε στο Δημόσιο είτε σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου είτε σε ανεξάρτητες αρχές με οποιαδήποτε άλλη σχέση, εφόσον για την απασχόληση, εργασία τους ή υπηρεσία τους αυτή δεν υπάγονται με ρητή διάταξη νόμου στην ασφάλιση άλλου Ταμείου κύριας ασφάλισης. 
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και σε συνταξιούχους ελληνικού ή αλλοδαπού ασφαλιστικού φορέα. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από 10.9.2013 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου).

www.dikaiologitika.gr, 30-10-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ στη Θράκη

Θέμα: Η αναμόρφωση του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration ( MBA ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΔΠΘ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις