Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

Απογραφή … τριών ημερών στο Δημόσιο


δημόσιο

Προθεσμία μέχρι την Τρίτη 15 Οκτωβρίου έχουν οι φορείς του δημοσίου προκειμένου να να ολοκληρώσουν την απογραφή του προσωπικού που απασχολούν. Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης “η ορθή συμπλήρωση και επιβεβαίωση των στοιχείων των απογεγραμμένων στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη των Διευθύνσεων Διοικητικού / Προσωπικού των υπηρεσιών του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α”. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιοι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι:

1. έχουν απογράψει όλους τους υπόχρεους σε απογραφή και

2. τα στοιχεία των απογεγραμμένων στο Μητρώο είναι πλήρη, έγκυρα και επικαιροποιημένα.

Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις ανωτέρω ενέργειες μέχρι 15 Οκτωβρίου 2013. Η μη έγκαιρη εκπλήρωση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων από τα αρμόδια όργανα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία συνιστά λόγο ελέγχου για την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος της παράβασης του υπαλληλικού καθήκοντος.

Πληροφορίες για το νομικό-κανονιστικό πλαίσιο, τα εγχειρίδια χρήσης καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις διατίθενται στην ιστοσελίδα της απογραφής (http://apografi.gov.gr)

http://www.localit.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Και ο Ανδρέας Αδαμόπουλος με το Πράσινο Κίνημα

  Συνεχίζοντας το μπαράζ των ανακοινώσεων, των προσώπων που συστρατ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις