Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Χαλάνδρι, 29/11/2013

Α.Π. : 24689   
   - 26η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ --- - 2013Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 4η Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Χαλανδρίου

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύμπραξη του Δήμου Χαλανδρίου, της ΦΛΥΑ Α.Ε. και του Εμπορικού Συλλόγου Χαλανδρίου, στην εορταστική προωθητική δράση «Ζω Χαλάνδρι».

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην τροποποίηση των υπ΄αριθμ. 536/2013 και 340/2013 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα, που αφορούν στον καθορισμό τελών διαφήμισης για το Ο.Ε. 2014

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην τροποποίηση των υπ΄αριθμ. 534/2013 και 338/2013 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα, που αφορούν στον καθορισμό τελών για το δημοτικό κοιμητήριο για Ο.Ε. 2014.

 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην τροποποίηση των υπ΄αριθμ. 535/2013 και 339/2013 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα, που αφορούν στον καθορισμό τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014.

 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 45/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ των Ο.Τ. 664, 665 και 527 επί της οδού Σαρανταπόρου του Δήμου Χαλανδρίου.

 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 49/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 665α επί της οδού Λευκωσίας, σε εκτέλεση των υπ΄ αριθμ. 15108/14-05-2007, 8084/28-11-2008 και 15569/15-07-2009 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 46/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης σύμφωνα με την 2/1994 Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή Πάτημα Ι στο Ο.Τ. 1255.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 50/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην προέγκριση μετατόπισης της θέσεως αναπηρικού περιπτέρου.

10. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2013.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αύξηση ποσού της ετήσιας σύμβασης που αφορά στην προμήθεια φυσικού αερίου από τη Δ.Ε.Π.Α.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Χαλανδρίου (πρώην ΔΕΠΑΧ) ποσού 10.000,00 € προκειμένου η επιχείρηση να ανταποκριθεί στις ταμειακές ανάγκες της.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Χαλανδρίου.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή ποσού 96.933,27 € στις δύο σχολικές επιτροπές του Δήμου, Γ’ δόση για το έτος 2013.

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή ποσού 96.933,27 € στις δύο σχολικές επιτροπές του Δήμου, Δ’ δόση για το έτος 2013.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων.

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων και καταλογισμός στους αληθείς υπόχρεους.

 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στο πρόγραμμα ‘Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής’ της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια υλικών πυροπροστασίας αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας και ανάγκης εκτέλεσης εργασιών ‘Αποκομιδής κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων’.

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση εισόδου – εξόδου και άδεια απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Ηρακλείτου 124 – 126, στο Ο.Τ. 7 του Δήμου Χαλανδρίου, για ίδρυση μικτού πρατηρίου υγραερίου & υγρών καυσίμων.

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 4ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου ‘Επισκευές – Κατασκευές πεζοδρομίων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ στο Δήμο Χαλανδρίου’ – Α.Μ. 03/2010.

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 4ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου ‘Μικρά έργα οδοποιίας’, Α.Μ. 4/10.

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου ‘Εργασίες ασφαλτόστρωσης και συντήρησης οδών στο Δήμο Χαλανδρίου’ , Α.Μ. 17/2010.

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘Ανάπλαση Κ.Χ. μεταξύ των οδών Ζήνωνος – Ευριπίδου – Διονύσου – Ηρακλέους και διαμόρφωση δρόμου ήπιας κυκλοφορίας’, Α.Μ. 40/06.

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘Κατασκευή αποτμήσεων πεζοδρομίων για κάδους απορριμμάτων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ’, Α.Μ. 14/08.

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας του συμβατικού χρόνου του έργου ‘Κατασκευή περίφραξης σε δημοτικούς χώρους’, Α.Μ. 3/2013.

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ονομασία πεζοδρόμου.

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όταν οι επικεφαλής της διοίκησης του δήμου αποχωρούν εμείς δεν τους εξουσιοδοτούμε

    Κατά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την έκδοση του ψηφίσματος κατά της μετεγκατάστασης του ΚΑΖΙΝΟ της Πάρνηθας ο δήμαρχος ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις