Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ..... ΧΑΡΙΖΕΙ! ΕΛΛΑΔΑΡΑ !!!! ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ! ΤΡΕΧΑΤΕ ΚΟΣΜΟ! ΧΑΡΙΖΟΥΝΕ ....ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

          Αρμόδιος : Αναγνώστου Κων/νος
          Πληροφορίες: ΤΗΛ : 2132023836
            ΦΑΞ : 2132023840
            e-mail:tameio@halandri.gr
 
ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ   
              ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ .


     Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ..................  αίτηση της οφειλέτιδας του Δήμου ..............  , περί διαγραφής προστίμων με τις τρέχουσες προσαυξήσεις, από βεβαιωμένες οφειλές για τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου πέριξ περιπτέρου  για τα οικονομικά έτη 2010, 2011 και 2012 ποσών .....€, ..... € και ........€ αντιστοίχως.
     Η οφειλέτης επικαλείται οικονομική αδυναμία και προβλήματα υγείας σύμφωνα με τα συνημμένα στην αίτησή της έγγραφα.
     Παρακαλούμε να λάβετε απόφαση για την διαγραφή ή μη  των ανωτέρω προστίμων, σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ.3β του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) .

                                                       
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Εισπράξεων – Πληρωμών

Κων/νος Αναγνώστου
Η Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχ/σης

Ελένη Κούκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου