Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

H Άθληση για Όλους στους ΔήμουςΑποκλειστική αρμοδιότητα των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με όσα είπε στη βουλή ο Υφυπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γιάννης Ανδριανός, σε απάντηση Επίκαιρης Ερώτησης της Βουλευτού της Α' Αθηνών του ΚΚΕ, Λιάνας Κανέλλη
Ο κ. Αδριανός είπε ότι ειδικά για φέτος, εγκρίθηκαν δαπάνες ύψους δυόμιση εκατομμυρίων ευρώ, για την συγχρηματοδότηση των Προγραμμάτων, καθώς και 1.364 θέσεις για την πρόσληψη από Φορείς όπως οι ΟΤΑ, πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Σύμφωνα με το νόμο, οι Φορείς, δηλαδή εν προκειμένω οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι οι μόνοι αρμόδιοι για τη σύναψη των συμβάσεων και τη μισθοδοσία αυτού του προσωπικού.
Συγκεκριμένα, ο νόμος αναφέρει: 

«Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προτείνει τις θέσεις των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που υλοποιούν οι Φορείς - Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο που αυτή εκδίδει. 
Για την έγκριση της πρόσληψης του προσωπικού αυτού και την κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά Φορέα (μετά από τα αιτήματα που έχουν υποβάλει) εκδίδεται ΚΥΑ». 
Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Προγράμματα «Άθληση για Όλους» υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το Φορέα υλοποίησης του Προγράμματος δηλαδή τους ΟΤΑ, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Το έργο «Προγράμματα Άθλησης για Όλους - Επιστημονική Υποστήριξη» υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ (2007-2013). 
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας και οι εργασίες του άρχισαν την 1η Απριλίου 2012 ενώ η διάρκεια του έργου ορίστηκε στους 19,39 μήνες (έως 31 Οκτωβρίου 2013).
Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού .

Προγράμματα Άθλησης για Όλους
Η άσκηση που γίνεται με συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση καθώς βελτιώνει την ποιότητα ζωής, τα επίπεδα υγείας και παραγωγικότητας των πολιτών, συμβάλλει στην πρόληψη χρόνιων παθήσεων, ενισχύει την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και βοηθά θετικά σε μία καλύτερη επαφή των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον μέσα από δραστηριότητες αναψυχής.
Από το 1983 μέχρι και σήμερα, η ελληνική πολιτεία στοχεύοντας στη «βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλουμένων, την καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, αλλά και την αναψυχή των αθλουμένων» (οργανωτικό πλαίσιο προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», 1996-97), υλοποιεί στους Δήμους όλης της χώρας τα προγράμματα «Άθληση για Όλους».
Η τροποποίηση - αντικατάσταση του οργανωτικού πλαισίου των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» (της υπ’ αριθμ. 4843/12-2-2008 και της τροποποιητικής αυτής υπ’ αριθμ. 34103/21/7/2008) του Υφυπουργού Πολιτισμού με απόφαση του Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (υπ’ αριθμ. 94848/24-8-2011) έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι ΟΤΑ καλούνται πλέον να εκπονήσουν μεταξύ άλλων ένα ολοκληρωμένο διετές σχέδιο τοπικής αθλητικής ανάπτυξης, στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθούν όλες οι κατηγορίες και τα είδη των προγραμμάτων ώστε να ενισχυθεί αφενός η ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων αλλά και να αυξηθεί αφετέρου ο αριθμός των πολιτών που συμμετέχουν σε αυτά.
Οι ΟΤΑ, ως προνομιακοί φορείς ανάπτυξης αθλητικής νοοτροπίας και συμπεριφοράς (Mamade, Pires και Colaco, 1998) μέσα από την προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών αναψυχής (Torkildsen, 1986), θα έπρεπε, μετά από 30 χρόνια λειτουργίας των εν λόγω προγραμμάτων, να συμμετέχουν καθολικά στις διαδικασίες υλοποίησης και διαχείρισης τους. Ωστόσο, στις μέρες μας η πλειονότητα των Δήμων έρχεται αντιμέτωπη με σειρά προβλημάτων γύρω από θέματα επιστημονικής υποστήριξης του προσωπικού τους σε σχέση με το σχεδιασμό και τη διαχείριση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», καθιστώντας δύσκολη τη συμμετοχή πολλών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις διαδικασίες υλοποίησης και διαχείρισης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους». Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, στόχοι λοιπόν του εν λόγω έργου αποτελούν:
• η ενημέρωση του συνόλου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις δυνατότητες υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους»,
• η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με τη λειτουργία των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους»
• η συγγραφή ενός Οδηγού Διαχείρισης για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους»,
• η συγγραφή ενός Οδηγού Υλοποίησης για την αποτελεσματική εφαρμογή και διαχείριση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους»,
• η επιμόρφωση περιφερειακών υπευθύνων, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές και θα βοηθήσουν στη διατηρησιμότητα των στόχων του προγράμματος,
• η επιμόρφωση όλων των εργαζομένων ΟΤΑ που απασχολούνται άμεσα και έμμεσα γύρω από την αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους»,
• η επιτόπια παρέμβαση και συμβουλευτική καθοδήγηση (επιμόρφωση) στο 10% των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (30 Δήμοι) που παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στα προγράμματα «Άθληση για Όλους»,
• η προώθηση ενεργειών προβολής και διάχυσης των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου και των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» σε πανελλήνιο επίπεδο.
Ωφελούμενος πληθυσμός
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι παρέχουν προγράμματα «Άθληση για Όλους» σε όλη την ελληνική επικράτεια.

http://www.myota.gr/, 25/2/2014


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *