Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Σχολικοί φύλακες: Ποιοι μετακινούνται και ποιοι απολύονται (πίνακες)Το ΑΣΕΠ κατήρτισε τους πίνακες κατάταξης υπαλλήλων των Δήμων ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Oι πίνακες που καταρτίσθηκαν ήταν οι εξής: α) πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, β)πίνακα διάθεσης και γ) πίνακα υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους.

Τονίζεται ότι η μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων και η κατάρτιση των σχετικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης βασίζονται αποκλειστικά στα στοιχεία όπως ακριβώς απεστάλησαν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού και τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων.

Για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας επιλογής του προσωπικού που θα διατεθεί μέσω της κινητικότητας σε διάφορους φορείς και προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος περί ορθής μοριοδότησης των προσόντων των υπαλλήλων βάσει των υποβληθέντων πινάκων με τα κριτήρια αξιολόγησης, οι πίνακες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και, όπως προβλέπεται, διαβιβάζονται για τις περαιτέρω ενέργειες στο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας για την έκδοση των τελικών πινάκων.

Δείτε τους πίνακες:

Πίνακας Κατάταξης Υπαλλήλων

Πίνακας Διάθεσης Υπαλλήλων

Πίνακας Υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα

HalandriPedia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ στη Θράκη

Θέμα: Η αναμόρφωση του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration ( MBA ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΔΠΘ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις