Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
          
                                                                                        
17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 10η Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

1.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 451/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην κατάρτιση σχεδίου 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2014.

2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του Δημάρχου Χαλανδρίου για υποβολή αίτησης συμμετοχής – Δήλωση – προσφορά και υπογραφή της σύμβασης στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2014 – 2015.

3.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α..

4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό δυναμικότητας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Χαλανδρίου για το σχολικό έτος 2014 – 2015.

5.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και την κατανομή ποσού 96.933,27 € Α΄ δόσης για το έτος 2014 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Χαλανδρίου.

6.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκτακτα οικονομικά βοηθήματα.

7. Συζήτηση και λήψη σχετικά με τα οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου.

8.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας για την διενέργεια ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Χαλανδρίου.

9.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης σύμβασης του έργου ‘Αποκαταστάσεις ζημιών σε στύλους του Δημοτικού φωτισμού’, Α.Μ. 13/13.

10.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 145/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ‘Επισκευή – αποκατάσταση πεζοδρομίων και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων’, Α.Μ. 8/13.

11.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ‘Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου’ με Α.Μ. 4/13, προϋπ. 50.000,00 € με ΦΠΑ εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 25.7312.62 του προϋπολογισμού του Δήμου.

12.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ‘Επισκευή – αποκατάσταση πεζοδρομίων και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων’, Α.Μ. 8/13.


    Χαλάνδρι 04/07/2014 
     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πράσινο Κίνημα: Ο σπουδαίος ρόλος της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στη ζωή μας

  18 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πράσινο Κίνημα: Ο σπουδαίος ρόλος της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στη ζωή ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις