iaso


Μηχανικός

AHOME REAL ESTATE SERVICES

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Σάββατο 30 Αυγούστου 2014

Πότε βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ


Πότε βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων γονέων θα δοθεί αύριο 31/8 απο την ΕΕΤΑΑ καθώς θα γίνουν γνωστά τα οριστικά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς και η τελική τοποθέτηση των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς .

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, τα οριστικά αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά στην Κυριακή 31 Αυγούστου και το dikaiologitika.gr όπως κάθε χρόνο θα σας παρουσιάσει πρώτο, ώστε οι γονείς να γνωρίζουν σε ποιους παιδικούς σταθμούς θα στείλουν τα παιδιά τους μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Όπως έχει γίνει γνωστό από το υπουργείο Εσωτερικών, όλες οι θέσεις σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς (σύνολο περίπου 89.000 δικαιούχοι) αναμένεται να καλυφθούν. 
Μετά τα οριστικά αποτελέσματα ακολουθεί η διαδικασία εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς που αναμένετε να είναι η ίδια με πέρυσι Εγγραφές Τέκνων στις Δομές - Εντολή Τοποθέτησης - Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) Κατόπιν της ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων, η ΕΕΤΑΑ θα αποστείλει στον Ανάδοχο Φορέα 
α) «Εντολή τοποθέτησης» για κάθε τέκνο ωφελούμενης μητέρας σε δύο (2) αντίτυπα, η οποία είναι αυστηρά προσωπική, δεν μεταβιβάζεται, δεν εκχωρείται, ούτε πωλείται. Το πρωτότυπο της «Εντολής Τοποθέτησης» θα χορηγείται στη μητέρα ενώ το αντίγραφο, το οποίο θα φέρει την υπογραφή της μητέρας, θα τηρείται στη δομή. 
β) Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) των ωφελουμένων μητέρων της Δομής, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση των μητέρων, τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τα ονόματα των εγγεγραμμένων τέκνων τους καθώς και η κατηγορία θέσης αυτών. 
γ) Κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελουμένων μητέρων, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία εγγραφής των τέκνων τους. 

Εγγραφές Τέκνων στις Δομές 
Η Δομή οφείλει να επικοινωνήσει και να ενημερώσει τις ωφελούμενες από το Πρόγραμμα μητέρες προκειμένου να προσέλθουν στη Δομή, να παραλάβουν το ανάλογο αντίτυπο της «Εντολής Τοποθέτησης» και να εγγράψουν το τέκνο τους, το αργότερο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου. 
Η Δομή προχωρά στις εγγραφές των τέκνων των ωφελουμένων και συγκεντρώνει τις υπογραφές των ωφελούμενων στο Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) του μηνός Σεπτεμβρίου, βάσει των εγγραφών που θα κάνει. Η διαδικασία θεωρείται περαιωμένη κατόπιν καταχώρησης των σχετικών εγγραφών στα αντίστοιχα βιβλία παρουσιών που οφείλει κατά την ισχύουσα νομοθεσία να τηρεί η Δομή. Εγγραφές για τις οποίες δεν έχει γίνει ανάλογη καταχώρηση στα τηρούμενα βιβλία της Δομής, είναι άκυρη. 

«Εντολή Τοποθέτησης» - Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) 

Η Δομή οφείλει: 
α) να παραδώσει σε κάθε ωφελούμενη μητέρα το πρωτότυπο της Εντολής Τοποθέτησής της, που θα παραλάβει από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και να τηρήσει τα υπογεγραμμένα από τις ωφελούμενες αντίγραφα όλων των Εντολών Τοποθέτησης σε ειδικό φάκελο του Προγράμματος. 
β) να αποστέλλει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, συμπληρωμένο το Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) με τις πρωτότυπες υπογραφές των μητέρων, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο, στα αντίστοιχα πεδία, από τον υπεύθυνο της Δομής. Το ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το Υπόδειγμα που έχει αποσταλεί από την ΕΕΤΑΑ, να είναι καθαρό, να μην έχει προσθήκες και διορθώσεις χειρόγραφες. 
Το Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) του μηνός Σεπτεμβρίου αποτελεί και έντυπο επιβεβαίωσης εγγραφής των τέκνων των ωφελουμένων μητέρων στη δομή και θα πρέπει ο Ανάδοχος Φορέας να το προσκομίσει στην ΕΕΤΑΑ κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Σε περίπτωση, που μία μητέρα εγγράψει το παιδί της στη Δομή αλλά δεν δύναται να παρακολουθήσει τον πρώτο μήνα ή κάποιο μήνα του σχολικού έτους, η θέση δεν αναπληρώνεται εφόσον η ωφελούμενη μητέρα καταθέσει στη Δομή Υπεύθυνη Δήλωση αναφερόμενη στους λόγους απουσίας του τέκνου της και ότι επιθυμεί να ωφεληθεί των υπηρεσιών της δομής στη συνέχεια. Ο Φορέας οφείλει άμεσα να ενημερώσει εγγράφως την Ε.Ε.Τ.Α.Α και να επισυνάψει την υπεύθυνη δήλωση της μητέρας. 
Στην περίπτωση αυτή, η μητέρα δεν υπογράφει το Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) κατά το μήνα ή τους μήνες απουσίας του τέκνου της και θα υπάρχει μείωση των προβλεπόμενων ανθρωπομηνών φύλαξης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε διάστημα λιγότερο των δέκα (10) ημερών να ενημερώσει εγγράφως την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τη μη προσέλευση των ωφελούμενων μητέρων κατά το μήνα Σεπτέμβριο στη Δομή, προκειμένου να αναπληρωθούν άμεσα οι κενές θέσεις από επιλαχούσες μητέρες. Το Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) θα αποτελεί απόδειξη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα θεμελιώνει τη δαπάνη για την πληρωμή του Φορέα εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και θα πρέπει το πρωτότυπο να αποστέλλεται κάθε μήνα στις αντίστοιχες Διευθύνσεις των Γραφείων της. 

Δεν επιτρέπεται να προβαίνει ο φορέας: 
α) σε μετακινήσεις των ωφελούμενων μητέρων από σταθμό σε άλλο σταθμό του ίδιου φορέα, χωρίς την υποβολή έγγραφου ερωτήματος προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και εφόσον έχουν εγγράφως την σύμφωνη γνώμη της Ωφελούμενης μητέρας και πριν να λάβουν σχετική έγκρισή μας. 
β) σε ενημέρωση και τοποθέτηση επιλαχούσας μητέρας, χωρίς έγγραφο του φορέα / δομής προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την κάλυψη κενής θέσης ή/και την αποστολή της Υπεύθυνης Δήλωσης της μητέρας που διακόπτει και τη σχετική έγκριση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

2.8 Διακοπή παρεχόμενης υπηρεσίας 
Τόσο ο Ανάδοχος, όσο και οι ωφελούμενες, υποχρεούνται να ενημερώνουν εντός 10 ημερών (από την ημερομηνία διακοπής) και εγγράφως την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τις περιπτώσεις διακοπής φύλαξης του τέκνου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είτε κατόπιν δηλώσεως της ωφελούμενης, είτε εφόσον συντρέχουν λόγοι διακοπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό λειτουργίας του Αναδόχου, καθώς και για την αιτία που προκαλεί τη διακοπή. Στις περιπτώσεις αυτές, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο το αντίτιμο του τρέχοντος μηνός που αντιστοιχεί στη θέση που διακόπηκε και θα λαμβάνεται από την ΕΕΤΑΑ κάθε δυνατή μέριμνα για την πλήρωση της κενής θέσης από επιλαχούσα ενδιαφερόμενη μητέρα. Εάν η θέση καλυφθεί από νέα ωφελούμενη κατά τη διάρκεια του ίδιου μήνα αποχώρησης του τέκνου της προηγούμενης, η νέα ωφελούμενη θα υπογράφει στο «Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο)» τον επόμενο μήνα από την εγγραφή του τέκνου της στη Δομή. Η εντολή τοποθέτησης ακυρώνεται αυτοδικαίως με ευθύνη του αναδόχου, στις περιπτώσεις αυτές που δεν γίνεται χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών φύλαξης συνεχώς και αδιαλείπτως κατά το τρίμηνο που προηγείται της ακύρωσης, παρά την υπογραφή του αντίστοιχου πεδίου του «Συνοδευτικού Εντύπου Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολογίου)» για τη συμμετοχή της ωφελούμενης στο πρόγραμμα τους αντίστοιχους μήνες. 
Η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. δε φέρει ευθύνη για θέματα λειτουργίας των δομών, απεργίας ή επίσχεσης εργασίας του προσωπικού ή οτιδήποτε αφορά το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των δομών και των φορέων. Οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν εγκαίρως και εγγράφως την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με τη διακοπή λειτουργίας ή άλλο σοβαρό θέμα της δομής που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

http://www.dikaiologitika.gr/, 30/8/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου