Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

AHOME REAL ESTATE SERVICES


Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014

Προγράμματα «Άθληση για όλους» από τους δήμους- Η διαδικασία και οι προθεσμίες


Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου έχουν τη δυνατότητα οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών να υποβάλουν τα αιτήματά τους για τη υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Αθλητισμού.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο του σχεδιασμού-αξιολόγησης και έγκρισης των ΠΑγΟ περιόδου 2014-15 και λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα φορέων που λόγω των Περιφερειακών και Δημοτικών εκλογών δεν κατέθεσαν δικαιολογητικά για την ένταξή τους στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, η Διεύθυνση Άθλησης για Όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ανοίγει την διαδικασία υποβολής αιτημάτων και σχετικών δικαιολογητικών για την περίοδο 2014-15 για ένα μικρό εύλογο χρονικό διάστημα».

Τα αίτημα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Δικαιολογητικά πιστοποίησης Φορέα για την υλοποίηση Π.Α.γ.Ο.

1) Πράξη ίδρυσης του Νομικού Προσώπου και έγγραφα νομικής υπόστασης αυτού.

2) Κανονισμός – Καταστατικό διοίκησης και λειτουργίας του Νομικού Προσώπου.

3) Κατάσταση νόμιμων εκπροσώπων.

4) Έγγραφο περί ορισμού υπευθύνου επικοινωνίας για θέματα σχεδιασμού και γνωστοποίησης στοιχείων επικοινωνίας αυτού (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Β) Δικαιολογητικά για έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

α) Απόφαση οικείου συμβουλίου που θα αφορά αιτήματα πρόσληψης, με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού, κατά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα.

β) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας των παραπάνω φορέων ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31-12-2014. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 12 του ν.4071/2012 και του άρθρου 29 του νόμου Ν.4151/2013 θα πρέπει να βεβαιώνεται ρητά ότι το σύνολο της δαπάνης θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από την είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου ΚΑΕ.

γ) Προγραμματισμό Προσλήψεων Έκτατου Προσωπικού Π.Φ.Α. Η ορθή και επιμελής συμπλήρωση του πίνακα κρίνεται επιβεβλημένη, αφού από αυτόν προκύπτουν οι ανάγκες σε προσωπικό για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους.

δ) Σχέδιο υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2014-2015, όπου αποτυπώνεται ο συνολικός προγραμματισμός υλοποίησης των προγραμμάτων.

Γ) Έντυπα υποβολής Προτάσεων για υλοποίηση ΠΑγΟ

Οι φόρμες συμπλήρωσης των πινάκων καθώς και τα έντυπα υποβολής προτάσεων για προγράμματα και εκδηλώσεις ΑγΟ βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΓΓΑhttp://www.aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου