Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 5η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση θεμάτων Παιδείας και προβλημάτων των σχολείων της πόλης μας.

2. Έκδοση ψηφίσματος αλληλεγγύης στον φυλακισμένο Ν. Ρωμανό.

3. Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την απογραφή του πληθυσμού, την καταγραφή των αναγκών και τη χάραξη στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη των ρομά του καταυλισμού στο Νομισματοκοπείο.

4. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.

5. Καθιέρωση ωραρίου.

6. Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των μελών του Κ.Α.Π.Η. για το Ο.Ε. 2015.

7. Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου στο πρόγραμμα ‘Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής’ της Ε.Ε.Τ.Α.Α..

8. Ορισμός του Δημάρχου Χαλανδρίου ως νόμιμου εκπροσώπου και εξουσιοδότησής του να υπογράψει τη σύμβαση στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο δράσης ‘Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής’ 2014-2015.

9. Έγκριση πίστωσης για δαπάνες πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Χαλανδρίου για την περίοδο των εορτών από τις 20-12-2014 έως τις 10-01-2015.

10. Έγκριση ποσού 1.500,00 € για την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων.

11. Προμήθεια υλικών πυροπροστασίας του Δήμου Χαλανδρίου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

12. Απαλλαγή από επιβολή οικονομικής συμμετοχής (τροφείων) σε νήπια του Παιδικού Σταθμού.

13. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

14. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο.

15. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης και τροφίμων ειδών παντοπωλείου, ιχθυοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής, για τον Α΄ Παιδικό Σταθμό, στην διεύθυνση Η. Αττικού 39 (άρθρο 28 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2014.

16. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης και τροφίμων ειδών παντοπωλείου, ιχθυοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής, για τον Β΄ Παιδικό Σταθμό, στην διεύθυνση Κάλβου 16 (άρθρο 28 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2014.

17. Αποδοχή δωρεάς δύο (2) οχημάτων και δύο (2) containers από τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α..

18. Παραχώρηση χρήσης γραφείου στο ακίνητο του Δήμου Χαλανδρίου επί της οδού Σ. Βενιζέλου 68 Χαλάνδρι, ως έδρα του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΙΚΑ, Χαλανδρίου.

19. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης ‘Τοπογραφικές και Υψομετρικές μελέτες ρέματος Βριλησσού για την υλοποίηση της πράξης εφαρμογής στην περιοχή του Πατήματος ΙΙ’.

20. Έγκριση παράτασης της εργολαβικής σύμβασης του έργου ‘Κατασκευή περίφραξης σε Δημοτικούς χώρους του Δήμου Χαλανδρίου’, Α.Μ. 9/2014.

21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ‘Έργα συντήρησης και επισκευών στις σχολικές μονάδες Δήμου Χαλανδρίου’, Α.Μ. 1/2012.

22. Έγκριση 1ου και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου ‘Ανακατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών τουαλετών των Αθλητικών κέντρων Ν. Πέρκιζας, Μ. Παπαδάκης’ Α.Μ. 10/2014.

23. Έγκριση 1ου και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου ‘Κατασκευή αποτμήσεων πεζοδρομίων για κάδους απορριμμάτων και διόδων πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α.’, Α.Μ. 20/2010.

24. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ‘Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στο Πάτημα ΙΙ’, Α.Μ. 1/2011.

25. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου ‘Έργα συντήρησης και επισκευών στις σχολικές μονάδες Δήμου Χαλανδρίου’, Α.Μ. 6/2013.

26. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ‘Κατασκευή παιδικού σταθμού 100 θέσεων στο Ο.Τ. 1111 Δήμου Χαλανδρίου’.

27. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

28. Έγκριση για την κατάληψη πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου επιφάνειας 14,60 τ.μ..

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *