Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΟΠΙΔΗΧ)ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΟΠΙΔΗΧ)
Η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Δήμου Χαλανδρίου (Ο.Π.Ι.ΔΗ.Χ) διοργανώνει στο Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο, επιμορφωτικό σεμινάριο για τη μεθοδολογία της προφορικής ιστορίας και τις τεχνικές της συνέντευξης, η οποία αποτελεί το εργαλείο για την καταγραφή της ατομικής και συλλογικής μνήμης. Ο σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας της πόλης του Χαλανδρίου μέσω της συγκέντρωσης προφορικών μαρτυριών για την ιστορία της περιοχής αλλά και η ενίσχυση των δεσμών/σχέσεων μεταξύ των κατοίκων, αφού πολλοί μοιράζονται κοινές αναμνήσεις και εμπειρίες. Ο στόχος της είναι η δημιουργία ενός Αρχείου Προφορικών Μαρτυριών, με προοπτική να αποτελέσει τη βάση για ένα Μουσείο Μνήμης για το Χαλάνδρι που θα χρησιμοποιηθεί για πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Τι είναι η Προφορική Ιστορία;
Η προφορική αφήγηση-ιστορία είναι παλιά όσο και ο λόγος και συνδέεται με την ανάγκη επικοινωνίας και την κοινωνικότητα των ανθρώπων. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια, ιστορίες,  έφτασαν στις  μέρες μας μέσω της  προφορικής αφήγησης.
Σήμερα, έχει ξεκινήσει στη διεθνή κοινότητα – και στην Ελλάδα – μια προσπάθεια καταγραφής  και διάσωσης της πρόσφατης ιστορίας  «από τα κάτω»  μέσω  της προσωπικής μαρτυρίας.
Η προφορική ιστορία είναι μια «πιο δημοκρατική» ιστορία
        φέρνει στο ιστορικό προσκήνιο τους ‘απλούς’, τους ‘αφανείς’ ανθρώπους
        ζωντανεύει την ίδια την Ιστορία και διευρύνει τον ορίζοντά της
        φέρνει την Ιστορία μέσα στην κοινότητα και την συνδέει με τον ευρύτερο κοινωνικο-πολιτισμικό χώρο
        προσφέρει μια αμφισβήτηση των ‘κοινών τόπων’ της Ιστορίας
        είναι ένα μέσο ριζικού μετασχηματισμού της κοινωνικής σημασίας της Ιστορίας
        τονώνει την αξιοπρέπεια των λιγότερο προνομιούχων και προάγει τη συλλογική αυτογνωσία.
 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *