Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (και όχι μόνο). ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΣΟΥΝΑΜΙ


ΠΡΟΣ:

1.-ΤΟ Σ.Δ.Ο.Ε/ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
2.- ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
3.-ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
4.-ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
5.-Y.ΠE.K.A/ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
6.-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
7.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΙΑ ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΔΑΠ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΄΄ΠΑΤΗΜΑ 1΄΄ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ


Αφορά την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου εξωτερικών διακλαδώσεων στο ΄΄ΠΑΤΗΜΑ΄΄ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ από την ΕΥΔΑΠ και τον Δήμο Χαλανδρίου, οι οποίοι μετακύλησαν παράνομα την δαπάνη κατασκευής του στους ιδιοκτήτες των ακινήτων ,καθώς και για τα υπέρογκα ποσά που εισέπραξαν από αυτούς καλούμενοι δύο φορές να πληρώσουν για το ίδιο έργο, αντί αυτό να κατασκευαστεί με δαπάνη του Δήμου Χαλανδριου.

Μία απίστευτη ιστορία πού όμοια της δεν έχει προηγούμενο, εξελίσσεται σε βάρος ανυποψίαστων ιδιοκτητών ακινήτων , καθώς και σε άλλους δήμους της Αττικής ή της χώρας, που ενέταξαν περιοχές τους στο σχέδιο πόλεως με τον Ν. 1337/1983[Γ.Ο.Κ] γνωστό και ως νόμο Τρίτση.Η καταλήστευση των εισφορών εις χρήμα του νόμου αυτού .

Η ένοχη σιωπή τους και οι εκβιασμοί με πλειστηριασμούς ακινήτων για την είσπραξη των παράνομων οφειλών- Τα έγγραφα βόμβα- του ΥΠΕΚΑ και του Συνηγόρου του πολίτη που απέκρυψαν και οι δύο. Παρακάτω αναλύεται τεκμηριωμένα η διαχρονική και διαπαραταξιακή απάτη που στήθηκε από τον Δήμο Χαλανδρίου και την ΕΥΔΑΠ εις βάρος των δημοτών του...

Η περιοχή ΄΄ ΠΑΤΗΜΑ 1 ΄΄ του Δήμου ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως το 1994 με τις διατάξεις του λεγομένου νόμου ΄΄ ΤΡΙΤΣΗ΄΄ του 1337/1983 Γ.Ο.Κ
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου αυτού, για την επέκταση σχεδίων πόλεως και την πολεοδόμηση πόλεων και οικισμών[ σημ. ΜΕΤΑ ΤΟ 1983 ] ευρισκομένων εκτός σχεδίου απαραίτητη προϋπόθεση εκτός των άλλων είναι η υποχρέωση των ιδιοκτητών της περιοχής που εντάσσεται, για άμεση καταβολή εισφοράς εις χρήμα –εκτός της εισφοράς εις γη – ανάλογα με το εμβαδόν του ακινήτου όπως αυτή ορίζεται ,κάτι που δεν προβλέπονταν σε κανέναν νόμο από το 1923μεχρι το 1979. Η εισφορά αυτή του άρθρου 9 επιβάλετε ως συμμετοχή των ιδιοκτητών για την αντιμετώπιση της δαπάνης κατασκευής των βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων [οδοποιία, ύδρευση, αποχέτευση,κ.λ.π] της εντασσόμενης στο σχέδιο περιοχής και εισπράττεται μέσω του Δημοσίου Ταμείου [εφορία] σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Εσόδων. Τα χρήματα αυτά αποδίδονται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ το οποίο στη συνέχεια διαθέτει στον οικείο Δήμο για την εκτέλεση των προαναφερόμενων έργων, ανάλογα με την πορεία αυτών.
Το ύψος και η καταβολή της εισφοράς ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1221/81 όπου αναφέρει ρητά ότι κάθε διάθεση της εισφοράς αυτής για άλλο σκοπό είναι άκυρη. Εάν δε η εισφορά δεν καταβληθεί από τους ιδιοκτήτες δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση του ακινήτου, ούτε να εκδοθεί οικοδομική άδεια. Η υποχρεωτική εισφορά σε χρήμα και γη εισήχθη ως υποχρεωτική και εκ των προτέρων καταβαλλομένη από της εντάξεως στο σχέδιο πόλεως, με τις διατάξεις του προαναφερομένου 947/79 νόμου.

-2-

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ 1 του νόμου αυτού «Περί οικιστικών περιοχών», ορίζεται ότι «οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως οικιστικές[δηλ. εντάσσονται στο σχέδιο πόλεως ]στα οποία περιλαμβάνονται διατηρούμενα η διαμορφούμενα νέα ακίνητα, ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΝ δια καταβολής χρηματικής εισφοράς εις την αντιμετώπιση της απαιτούμενης δαπάνης δια την κατασκευήν των βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων εις τα οποία περιλαμβάνονται ιδία. Έργα οδοποιίας, περιλαμβανομένων πεζοδρόμων και πεζοδρομίων, διαμορφώσεως κοινοχρήστων χώρων, κατασκευής γεφυρών, έργων αποχετεύσεως πάσης φύσεως ,περιλαμβανομένου και του καθαρισμού αποβλήτων …………και παν εν γένει
έργον αποβλέπων εις την εύρυθμον λειτουργία της πόλεως.» Έτσι δεν γεννάται καμία αμφιβολία ποια έργα αφορά η επιβαλλομένη εισφορά εις χρήμα, που ορίζει το άρθρο 9 του ν. 1337/1983
Βάσει των διατάξεων αυτών, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων της παραπάνω περιοχής που ενταχθήκαν στο σχέδιο πόλεως κληθήκαν και κατέβαλαν εισφορές ως συμμετοχή για την εκτέλεση των βασικών πολεοδομικών έργων ανάλογα με το εναπομείναν εμβαδό της ιδιοκτησίας των που άρχιζαν από 300 χιλιάδες δρχ. –τότε- μέχρι και -15-20 ή και παραπάνω, εκατομμύρια δρχ. δηλαδή σημερινά χρήματα 900- μέχρι 70.000 ΕΥΡΩ .Αυτό φαίνεται από τον χρηματικό κατάλογο που βρίσκεται στην εφορία Χαλανδρίου και του δήμου. Σημειώνεται δε ότι η ως άνω περιοχή ήταν η πρώτη ή από τις πρώτες που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως με τον νόμο 1337/83 καθότι τα πολεοδομικά σχέδια στην εφαρμογή τους λόγω διαδικασίας, είναι χρονοβόρα.
Στο άρθρο 14 του Ν.1337/83 ορίζεται ρητά ότι για τις επεκτάσεις των σχεδίων πόλεως πρέπει ο Δήμος να είναι σε θέση να διαθέσει τους πόρους που καλύπτουν το 30% τουλάχιστον της δαπάνης για την εκτέλεση των βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων υποδομής των περιοχών επεκτάσεων[δρόμοι δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, κ.λ.π] . Στο ποσοστό αυτό της συμμετοχής του, δεν περιλαμβάνεται η εισφορά σε χρήμα που προβλέπει το άρθρο 9 του νόμου αυτού. [ της εισφοράς των ιδιοκτητών ακινήτων.]δηλαδή να τα διαθέτει από ίδιους πόρους. Με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης το Δημόσιο εξασφαλίζει στον Δήμο χρηματοδότηση του 30% της δαπάνης των έργων της προηγουμένης παραγράφου στα πλαίσια της χρηματοδοτικής ικανότητας του, κάθε έτος, και το υπόλοιπο συμπληρώνεται με τα χρήματα της εισφοράς που κατέβαλαν οι ιδιοκτήτες με το άρθρο 9 .
Η εισηγητική έκθεση του νομού 1337/83 για το άρθρο 14 που τον συνοδεύει, αναλύει την κατανομή των υποχρεώσεων δήμου ,δημοσίου, και προβλέπει ρητά ότι για τα βασικά πολεοδομικά έργα το υπόλοιπο μέρος της δαπάνης καλύπτεται από την εισφορά εις χρήμα των ιδιοκτητών που καταβλήθηκε και εισπράχθηκε με τον παραπάνω προαναφερόμενο τρόπο. Ορίζει δε ως μόνο υπόχρεο δε για την κατασκευή των έργων αυτών τον ΔΗΜΟ, και σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των αναθέτει αυτά με ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σε εργολάβους κατασκευής έργων.
Όπως προελέχθη, η βασική αυτή καινοτομία του νόμου ΤΡΙΤΣΗ 1337/83 για την επέκταση σχεδίων πόλεων έχει παρακάτω βαρύνουσα και καταλυτική σημασία στην κατανόηση της όλης υπόθεσης.. .
Μέχρι το 1983 σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως καθώς και σε επεκτάσεις υφισταμένων προ του 1923 πόλεων και οικισμών, η δαπάνη για την εκτέλεση των βασικών πολεοδομικών έργων επιμερίζονταν- σύμφωνα με την μέχρι τότε ισχύουσα νομοθεσία- με αναλογισμό αυτοαποζημιώσεων στις παρόδιες ιδιοκτησίες. Έτσι κανένας ιδιοκτήτης μέχρι τότε [το1983] δεν είχε προκαταβάλει εισφορά εις χρήμα και γη αφού δεν προβλέπονταν. Με τον νόμο όμως ΤΡΙΤΣΗ για κάθε επέκταση επιβάλετε εκ των προτέρων εισφορά εις χρήμα η οποία προεισπράττεται και διατίθεται με τον παραπάνω προαναφερόμενο τρόπο Αυτό κατά την εισηγητική έκθεση έγινε διότι μέχρι τότε υπήρχαν πολλές δυσκολίες στην είσπραξη και απόδοση των χρημάτων δαπάνης από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι πολλές φορές αρνούνταν να καταβάλουν αυτά, και τα έργα καθυστερούσαν η ματαιώνονταν με διαμάχες. Με τον 1337/83 αυτό το θέμα λύθηκε οριστικά..

-3-

Όμως και σήμερα όπου εκτελούνται βασικά πολεοδομικά έργα [δρόμοι, ύδρευση, αποχέτευση, κ.λ.π] σε εντός σχεδίου περιοχής που η ένταξη τους έγινε με προγενέστερους νόμους του 1337/83 ακολουθείται η διαδικασία της καταβολής δαπάνης στον φορέα εκτέλεσης του έργου από τους παρόδιους ιδιοκτήτες.
ΚΑΙ ερχόμαστε στο κύριο θέμα της κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου [εξωτερική διακλάδωση] στην περιοχή ΄΄ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Σύμφωνα με τον νόμο 1068./80 και του Π.Δ 6/86 η ΕΥΔΑΠ εκτελεί έργα κατασκευής αποχετευτικού δικτύου καθώς και έργα σύνδεσης με αυτό, την δαπάνη των οποίων επιμερίζει στους παρόδιους ιδιοκτήτες όπως ορίζουν οι διατάξεις αυτών, ήτοι, ανάλογα με το μήκος της πρόσοψης των οικοπέδων, και τον αριθμό ορόφων.
Αυτό όμως όπως προαναφέραμε μπορεί να γίνει σε παλαιά σχέδια πόλεως και πάντως όσα είχαν εγκριθεί μέχρι την ισχύ του νόμου ΤΡΙΤΣΗ1337/83 και όπου, δεν υπήρχε η δεν υπάρχει σήμερα, αποχετευτικό δίκτυο. ΟΜΩΣ για όσες περιοχές εντάσσονται με τον Ν.1337/83 στο σχέδιο πόλεως την ευθύνη όπως προείπαμε την έχει πλέον ο ΔΗΜΟΣ καθότι οι διατάξεις του νόμου 1068/80 δεν ισχύουν για τις περιοχές αυτές, αφού ισχύουν οι νεότερες και ειδικότερες αυτού διατάξεις .
Έτσι η αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ όπως ο νομός 1068/80 ορίζει, περιορίζεται στις περιοχές όπου ΔΕΝ ισχύει και σήμερα ο 1337/83 και που εκεί μπορεί να καταλογίζει δαπάνες κατασκευής αποχετευτικού δικτύου αφού πολεοδομήθηκαν με προγενέστερες αυτού διατάξεις, όπου βέβαια δεν ίσχυε η προαναφερόμενη υποχρεωτική εισφορά σε χρήμα.
Στην περιοχή ‘’ΠΑΤΗΜΑ 1’’ Χαλανδρίου σύμφωνα με τον νόμο 1337/83 για τα έργα κατασκευής αποχετευτικού δικτύου, υπόχρεος ήταν ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, αλλά το ανέθεσε στην ΕΥΔΑΠ - χωρίς διαγωνισμό.
Ως εκ τούτου όφειλε να καταβάλει το σύνολο της δαπάνης του έργου ο ίδιος στη ΕΥΔΑΠ από τα χρήματα που ορίζουν τα άρθρα 9 και 14 του ιδίου νόμου.
Δηλαδή από τα χρήματα της τριμερούς χρηματοδότησης. 30% ο Δήμος ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 30%
το ΔΗΜΟΣΙΟ και το υπόλοιπο συμπληρωμένο από τις εισφορές που κατέβαλαν οι ιδιοκτήτες
και εισέπραξε ο Δήμος ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ από το Ε.ΤΕ.Ε.Ρ.Π.Σ, με την διαδικασία του άρθρου
10 του νομου1221/81 .
ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ξεκινάει όλη η ιστορία ΣΚΑΝΔΑΛΟ που όμοιο του δεν ξαναέγινε και που θα την ΄΄πατήσουν΄΄ εκτός του ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ και άλλες περιοχές αν δεν την έχουν ήδη΄΄πατήσει΄΄.
Αντί λοιπόν ο Δήμος ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ να εκτελέσει το έργο ο ίδιος ως όφειλε ή να κάνει ανάθεση με διαγωνισμό, αυτός ποιών την «νήσσαν» και επικαλούμενος -προσχηματικά υποθέτουμε- αδυναμία εκτέλεσης του έργου, αναθέτει απ’ ευθεία στην ΕΥΔΑΠ την κατασκευή τμήματος του αποχετευτικού αγωγού.
Η ΕΥΔΑΠ κατασκευάζει το έργο το έτος 2005-2006 και αυτή, ποιών ετέραν «νήσσαν» αντί να στείλει τον λογαριασμό στον φορέα εκτέλεσης του έργου τον ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, καταλογίζει την δαπάνη κατασκευής σε ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ σαν να εκτελούσε έργο σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή εντός σχεδίου ενταχθείσα προ του 1983…..τόσο απλά.
 Έτσι για δεύτερη φορά οι ιδιοκτήτες των ακινήτων καλούνται τώρα από την ΕΥΔΑΠ στην αρχή με το μαλακό, με ειδοποιητήρια οφειλής και αργότερα με απειλές κατασχέσεων και εκπλειστηριασμών ακινήτων, ώστε να αναγκαστούν να καταβάλουν υπέρογκα ποσά και μάλιστα σε τρεις [3] μηνιαίες δόσεις, έντοκα δε σε περιπτώσεις καθυστέρησης.
Σε διαμαρτυρίες δε των ιδιοκτητών για την εκ νέου καταβολή εισφορών ΔΗΜΟΣ και ΕΥΔΑΠ σφύριζαν αδιάφορα , χωρίς να δίνουν καμία εξήγηση.. .Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ζηλεύοντας την εισπρακτική ικανότητα της ΕΥΔΑΠ απαίτησε και αυτός χρήματα του κόστους κατασκευής από τους παρόδιους ιδιοκτήτες του τμήματος δικτυού αποχέτευσης που ως προαναφέραμε ο ίδιος κατασκεύασε σε άλλους δρόμους τού ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ 1΄΄ με την αυτή ή και άλλη τιμή μονάδος διάφορη εκείνης της ΕΥΔΑΠ -περίπου στο 1/3 αυτής- προφανώς λόγω΄΄φιλευσπλαχνίας΄΄προς τους δημότες του και με ταμιακές διευκολύνσεις[περισσότερες δόσεις] δηλ. δύο μέτρα και δύο σταθμά στους ιδιοκτήτες των ακινήτων της αυτής πολεοδομικής ενότητας στο «ΠΑΤΗΜΑ 1»
-4-

Σημειώνεται ότι ο δήμος ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ όπως ανακοίνωνε με μεγάλες πινακίδες είχε ήδη λάβει για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτυού για το ΄΄ΠΑΤΗΜΑ 1’’ γενναία δωρεά-επιχορήγηση από την Ευρ.΄Ενωση μέσω της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 1.300.000 ΕΥΡΩ. Οι ταμπέλες υπάρχουν ακόμα και σήμερα στην οδό ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ. Υπάρχουν βέβαια και σε φωτογραφίες αν τυχόν ξηλωθούν τώρα. Δηλαδή επιχορηγούμενο έργο από την Ευρωπαϊκή Ένωση καλούνται να το πληρώσουν οι δημότες.
Εδώ χωρίς υποσημείωση και υπονοούμενα θα αναφέρουμε ότι κατά το κρίσιμο διάστημα που έγινε η ανάθεση και κατασκευή του έργου δικτύου αποχέτευσης δηλ. το 2005 ο τότε Δήμαρχος ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ήταν μέλος του Διοικητικού συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ –όπως και σήμερα -Δηλαδή της εταιρείας που ο Δήμος ανέθεσε την κατασκευή του έργου, και εκ των υστέρων ζητούσε εκβιαστικά χρήματα από ιδιοκτήτες , ενώ έπρεπε να τα καταβάλει ο ίδιος ο Δήμος ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.

Εμείς δεν γνωρίζουμε πως ανέθεσε ο Δήμος το έργο στην ΕΥΔΑΠ μάλλον χωρίς διαγωνισμό; Με το έτσι θέλω; Δεν γνωρίζουμε, ούτε μάθαμε ποτέ.

Εν τω μεταξύ η ΕΥΔΑΠ ακάθεκτη με κλητήρες, υποθηκεύσεις ακινήτων, προγράμματα πλειστηριασμού, ακόμα και σε ακίνητα που δεν είχαν συνδεθεί με το δίκτυο, απαιτούσε να εισπράξει εντόκως τα παρανόμως βεβαιωθέντα. Αντί λοιπόν να ζητά μονό το τέλος σύνδεσης έκαστου ακινήτου στον αγωγό ύψους 600 ΕΥΡΩ για κάθε σύνδεση , ζητούσε ποσά των 1500-μέχρι 25.000,30.000 ΕΥΡΩ και πολύ παραπάνω. Δηλαδή είχε βρει τη χρυσή συνταγή. Δεν πληρώνεις τον αγωγό, σου παίρνω το ακίνητο. Ε. τότε ρωτάμε και εμείς.Tι τον θέλουμε τον αγωγό αφού θα μας πάρει τα σπίτια μας;
Βέβαια επειδή η δικαιοσύνη λειτουργεί και ακούει τις δίκαιες φωνές των πολιτών, έκανε δεκτή την προσφυγή ιδιοκτήτριας ακινήτου , α π έ ρ ι ψ ε το αίτημα της Ε.Υ.ΔΑ.Π για την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού ακινήτου αξίας αντικειμενικής 900.000 ευρώ για ποσό 13.500 και έκανε δεκτό και το αίτημα αναστολής του πλειστηριασμού, με το σκεπτικό του πιθανόν ευδόκιμου αποτελέσματος της αγωγής υπέρ ιδιοκτήτη του ακινήτου μέχρι τη έκδοση απόφασης επί της κυρίας αγωγής κατά της Ε.Υ.Δ.Α.Π που προσδιορίστηκε και εκδικάστηκε τον Μάιο του 2012 Η απόφαση δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα. Έτσι ευτυχώς, γλύτωσε την αρπαγή του ακινήτου την τελευταία στιγμή.
Για να αντιληφθείτε το εκβιαστικό της υπόθεσης θα αναφέρουμε ότι από το συγκεκριμένο ακίνητο ενώ εισπράττονταν ενοίκιο 1.700 ΕΥΡΩ μηνιαίως, δεν προχώρησαν στην κατάσχεση ενοικίων όπως θα μπορούσαν άνετα να το πράξουν, αλλά προτίμησαν να της πάρουν το ακίνητο με πλειστηριασμό. Αυτό πως μπορεί να ειπωθεί; Μαφιόζική μεθόδευση και τίποτε άλλο.
Επιπλέον δε η Ε.Υ.Δ.Α.Π αποδεικνύεται και ψεύτρα εκ των υστέρων, διότι κατά την συζήτηση της αγωγής 22-5-2012 απέκρυψε από το δικαστήριο πως από τον μήνα Φεβρουάριο ήταν εις γνώσιν της το υπ’ αρ 8331/158 από 16-2-2012 έγγραφο-βόμβα του ΥΠΕΚΑ προς τον Συνήγορο του Πολίτη πού κοινοποιούνταν και στην ΕΥΔΑΠ. 
Επίσης ο ίδιος ο Συνήγορος ενημέρωνε και τους δυο, δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και ΕΥΔΑΠ με την υπ’ αρ.16208/09/2.4 ημερ. 15-5-2012 επιστολή του με συννημένο το παραπάνω έγγραφο του ΥΠΕΚΑ. Από το 2009 εκκρεμούσε παρόμοια υπόθεση και αυτοί τρία χρόνια απέφευγαν να απαντήσουν στον Συνήγορο του πολίτη. Άλλωστε τι να του πουν…..

Αυτός απηυδήσας, απευθύνθηκε στο ΥΠΕΚΑ που του απάντησε με το έγγραφο βόμβα και του γνωστοποιούσε μεταξύ των άλλων ότι: «με την καταβολή της χρηματικής εισφοράς του άρθρου 9 του ν. 11337/83 εξαντλείται η υποχρέωση των ιδιοκτητών ακινήτων που βρίσκονται στις περιοχές ένταξης στο σχέδιο πόλης ή επέκτασης του σχεδίου πόλης ή κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού για τη συμμετοχή τους στη δαπάνη κατασκευής των βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων στα οποία περιλαμβάνονται και τα έργα αποχέτευσης»δηλ. μη ζητάτε χρήματα για αποχετευτικό δίκτυο από τους ιδιοκτήτες γιατί δεν οφείλουν. Απλά ελληνικά από την πλέον αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ[πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ].

Αντί λοιπόν η ΕΥΔΑΠ να σταματήσει αμέσως την εκκρεμούσα δικαστική διένεξη και να ζητήσει συγνώμη, προτίμησε -προφανώς εσκεμμένα- να σιωπήσει και να παραπλανήσει το δικαστήριο κατά την συζήτηση της αγωγής της ιδιοκτήτριας του υπό πλειστηριασμό ακινήτου στις 22-5-2012.
Απέκρυψε από αυτό το παραπάνω έγγραφο αποφασιστικής σημασίας για την έκβαση της δίκης.

-5-

Έτσι, ενοχικά σιωπά και σήμερα, γνωρίζοντας ότι δεν νομιμοποιείται πλέον να κάνει τον ανήξερο και να εισπράττει από ανυποψίαστους πολίτες παράνομα ποσά ..
Το ίδιο έκανε και ο Δήμος Χαλανδριου.
Διότι αφού ενημερώθηκε εγγράφως και επίσημα στις 18-5-2012[ημερομηνία εισόδου του εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη με το έγγραφο του ΥΠΕΚΑ].
Είναι άσχετο αν υποχρεούτο η ίδια η ΕΥΔΑΠ να τον ενημερώσει τον Φεβρουάριο για μια τόσο σοβαρή υπόθεση.. Άρα συμπεραίνουμε ότι κατά την δίκη γνώριζαν και οι δύο την ύπαρξη του εγγράφου του ΥΠΕΚΑ και σιώπησαν Εξ άλλου, ούτε και μέχρι σήμερα –εξ όσων γνωρίζουμε- προέβησαν σε ενδεδειγμένες ενέργειες ως όφειλαν, για την επιστροφή των παρανόμως εισπραχθέντων από αυτόν ποσά, αλλά πιθανόν να συνεχίζει και αυτός την ίδια τακτική με την ΕΥΔΑΠ . Και το εγκληματικότερο είναι ότι δεν ενημέρωσαν προφανώς μέχρι σήμερα καμία υπηρεσία ή το Υπουργείο Εσωτερικών για την ύπαρξη αυτού του εγγράφου βόμβα…. Το κρατάνε ακόμη στα συρτάρια τους καλά φυλαγμένο. Ούτε καν την περιφέρεια Αττικής δεν πρέπει να ενημέρωσαν….
Και εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα που πρέπει να τύχουν απάντησης πρώτα από τον ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και τις υπηρεσίες του, τον νύν Δήμαρχο, αλλά κατά βάσιν τον Δήμαρχο που επί θητείας του εντάχθηκε η περιοχή στο σχέδιο πόλεως και καταβληθήκαν οι εισφορές κ. ΠΑΤΤΑΚΟ και τον κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ που επί θητείας του εκτελέστηκε το έργο αποχέτευσης από την ΕΥΔΑΠ.
Επισημαίνουμε ότι ο κ. Ζαφειρόπουλος ήταν αυτός που ανέθεσε απευθείας και χωρίς διαγωνισμό στην ΕΥΔΑΠ την κατασκευή τμήματος του αποχετευτικού αγωγού ,αντί να τον κατασκευάσει ο ίδιος με αυτεπιστασία η διαγωνισμό όπως ο Ν.1337/83 ορίζει και χωρίς βέβαια την επιπλέον επιβάρυνση των ιδιοκτητών.
1.-Τι έγιναν τα χρήματα της εισφοράς των ιδιοκτητών ακινήτων που καταβληθήκαν μετά την πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλεως ΄΄ΠΑΤΗΜΑ 1 του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και προβλέπονταν από τα άρθρα 9,και 14 του ν.1337/83 και το αρθρ. 10 του ν. 1221/81.
Ποτε εισπραχθήκαν –εκταμιευτήκαν από το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ [υπάρχουν ημερομηνίες εκταμίευσης ] και με ποιες αποφάσεις δημ. συμβουλίου ποτέ, πως και σε ποια συγκεκριμένα ανάλογα με την πρόοδο αυτών -όπως ο νόμος ορίζει- έργων που προβλέπονταν με την πράξη εφαρμογής διατεθήκαν αυτά, αφού από τον νομό απαγορεύεται να διατεθούν για άλλο σκοπό.
Πόσο τελικά ήταν το ύψος των εισφορών σε χρήμα ; Εδώ πληροφορίες λένε ότι τα χρήματα εισπραχθήκαν από τον Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ προ δεκαπενταετίας επί Δημαρχίας ΠΑΤΤΑΚΟΥ εκατοντάδες εκατομμύρια δραχμές και διατέθηκαν σε άλλα έργα σε άλλες περιοχές του δήμου [κέντρο Χαλανδριου] παράνομα. Μένει να το μάθουμε. Μένει βέβαια να μάθουμε και για ένα άλλο σοβαρό θέμα. Αυτό της τράπεζας Γης. Με τα οικόπεδα που περιήλθαν στον Δήμο από την εισφορά γης των ιδιοκτητών του ν. 1337/83. Τι απέγιναν; Υπάρχουν αξιοποιήθηκαν; ή έγιναν και αυτά αντικείμενο εκμετάλλευσης ;
Πρέπει ο Δήμος να δώσει και μία απάντηση και επ’αυτού. Να μιλήσουμε και για την κατασκευή των πεζοδρομίων που έγιναν με δαπάνες των κατοίκων αντί του δήμου σύμφωνα με το άρθρο. 21 παρ.1 του ν. 947/79 . Δεν έχουν τελειωμό φαίνεται τα ερωτήματα
2.-Γιατί ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ δεν προέβη στην κατασκευή όλου του έργου αποχέτευσης στην ίδια πολεοδομική ενότητα, αλλά εκτέλεσε μόνο τμήμα αυτού, και το άλλο το ανέθεσε χωρίς μειοδοτικό διαγωνισμό στην ΕΥΔΑΠ με αποτέλεσμα άλλο κόστος κατασκευής να έχει το τμήμα που κατασκευάστηκε από τον Δήμο, και άλλο κόστος το έργο που κατασκεύασε η ΕΥΔΑΠ .
Αν έγινε ανάθεση και όχι διαγωνισμός, ποιος επιβαρύνθηκε το επιπλέον κόστος, οι δημότες; Ποιοι ιδιώτες –εταιρείες καρπώθηκαν τα χρήματα αυτά;
3 .-Τι χρήματα διέθεσε ο δήμος ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ από δικούς του πόρους για να καλύψει το υποχρεωτικό ποσοστό του 30% που επιβάλετε από το άρθρο 9 του ν.1337/83[μη συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιχορήγησης ,της Ευρωπαϊκής επιχορήγησης και της εισφοράς των ιδιοκτητών.]
4.- Αφού ο δήμος επιχορηγήθηκε με κονδύλια της ευρωπαϊκής ένωσης [1.300.000 ευρώ δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν και αλλά] γιατί α π α ί τ η σ ε και ε ι σ έ π ρ α ξ ε χρήματα από τους δημότες για την κατασκευή του αποχετευτικού αγωγού με δωρεάν χρήματα. Βάσει ποιού νόμου τα εισέπραξε ;

-6-

5.- Γιατί αφού κατασκευάστηκε τμήμα του αγωγού από την ΕΥΔΑΠ-όπως κατασκευάστηκε- και παρ ότι ο ίδιος υπόχρεος, δεν την εξόφλησε με τα χρήματα της εισφοράς το 30% του μεριδίου που του αναλογεί, και του 30% της κρατικής και άλλης επιχορήγησης που έλαβε,[άρθρο 14 ν.1337/83] αλλά την έστρεψε κατά των ιδιοκτητών που ήδη είχαν καταβάλει τις εισφορές με αποτέλεσμα να βγάλει ακίνητο αξίας 900.000 ΕΥΡΩ στον πλειστηριασμό για οφειλή 13.000 ΕΥΡΩ χωρίς καν να έχει συνδεθεί με το αγωγό μέχρι σήμερα. Γιατί έβαλαν ΔΗΜΟΣ και ΕΥΔΑΠ ανθρώπους σε δικαστικές περιπέτειες για να σώσουν τις περιουσίες τους. Γιατί τόση αναλγησία, Γνωρίζουν τι προβλήματα δημιούργησαν? Η μόνη αναγνωριστέα ; οφειλή είναι αυτή του τέλους σύνδεσης με τον αγωγό αποχέτευσης δηλ. 600 ευρώ ανά σύνδεση [κοστολόγιο ΕΥΔΑΠ]. Μόνο αυτά έπρεπε –αν έπρεπε- να απαιτήσει η ΕΥΔΑΠ και τίποτα άλλο. Αντί όμως αυτού απαιτεί και το κόστος κατασκευής του συνόλου του αγωγού και το τέλος σύνδεσης .Δεν είναι παράλογο αυτό;
6.- Δεν είχει ο Δήμος ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ μηχανικούς, δεν υπάρχουν πολεοδομικές υπηρεσίες,νομικοί σύμβουλοι του δήμου και της ΕΥΔΑΠ να τους πουν τι ορίζει ο νομός για τα βασικά πολεοδομικά έργα στο άρθρο 14 του .1337/83 καθώς και το άρθρο 21 παρ 1 του ν. 947/1979 που ορίζει ότι η εισφορά εις χρήμα επιβάλλεται ως συμμετοχή για την κατασκευή των βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων στα οποία περιλαμβάνονται και τα έργα αποχέτευσης ΄΄πάσης φύσεως η εσκεμμένα σιωπούν γνωρίζοντας εκ των πρότερο ότι τα χρήματα των εισφορών διατεθήκαν για μπαλώσουν προφανώς άλλες ανάγκες του Δήμου, οπότε εδώ προκύπτουν άλλες ευθύνες..
7.- Γιατί η ΕΥΔΑΠ ενώ εξωδίκως και δικαστικώς έλαβε γνώση των παραπάνω ,παρ’ όλα αυτά συνεχίζει και σήμερα κατασχέσεις ακινήτων για να εκβιάσει τους ιδιοκτήτες να πληρώσουν ,δεσμεύοντας και μειώνοντας την αξία και την εκμετάλλευση του ακινήτου; Δηλαδή οι ιδιοκτήτες ονειρεύονταν να μπουν στο σχέδιο πόλεως να χτίσουν και να έλθει η ΕΥΔΑΠ να τους πάρει το σπίτι για τα ακάθαρτα .Δεν είναι τρέλα; δεν παραβιάζονται νόμοι; δεν ισχύει το ΣΥΝΤΑΓΜΑ για αυτήν;
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι εις βάρος μερίδας πολιτών σ’ αυτή τη χώρα συνετελέσθη απάτη, που η έκταση της ακόμη δεν έχει εκτιμηθεί . Προσθέστε και τους ΔήμουςΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ που δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη και οι οποίοι ενέταξαν περιοχές των με τον νόμο Τρίτση {1337/1983} και ακολούθησαν την ιδία τακτική του Δήμου Χαλανδρίου, και θα ζαλιστείτε από το ποσό που θα προκύψει.
Μόνο αν γίνει μια αποτίμηση από ορκωτούς λογιστές των αριθμητικών δεδομένων θα φανεί το μέγεθος της. Αναλογιζόμενοι μόνο ότι προ 15ετιας με την πράξη εφαρμογής ο δήμος εισέπραξε τεράστια και πρωτόγνωρα για την εποχή εκείνη ποσά κάνοντας χρήση των δικαιωμάτων που του έδινε ο νομός ΤΡΙΤΣΗ. όταν για πρώτη σχεδόν φορά εφαρμόζονταν στην πράξη μετά το1983. Λόγω της χρονοβόρας ενταξιακής διαδικασίας αυτές είχαν ξεκινήσει από το 1987-88 επί Δημαρχίας αειμνήστου ΠΕΡΚΙΖΑ, και τελείωσαν το 94-95.
Αυτός από τότε είχε πει σε διαμαρτυρίες για την επιβολή εισφοράς εις χρήμα ότι δεν θα ξαναπληρώσετε στο μέλλον για τα έργα, διότι γνώριζε το γράμμα και την φιλοσοφία του νόμου ΤΡΙΤΣΗ.
Εύλογα γεννάται το ερώτημα|. Κανένας δεν πήρε είδηση τι συνέβαινε ? και γιατί δεν αντιμετωπίστηκε μέχρι σήμερα; Υπάρχει επαρκής εξήγηση.
Η περιοχή μπήκε στο σχέδιο πόλεως το 1994 με τον νόμο Τρίτση [1337/83] αλλά τα έργα αποχέτευσης ξεκίνησαν το 2005,αφου είχαν ολοκληρωθεί έργα οδοποιίας και ύδρευσης από τον ίδιο το Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ χωρίς καμία επιβάρυνση των ιδιοκτητών για τη δαπάνη κατασκευής των.
Εν τω μεταξύ –και αυτό είναι το βασικό- μεταξύ του 1994 και του 2007 λόγω της ραγδαίας ανοικοδόμησης της περιοχής το 80% σχεδόν των ιδιοκτησιών είχαν ήδη μεταβιβαστεί η πουληθεί, σε νέους ιδιοκτήτες και διαμερισματούχους οι οποίοι δεν γνώριζαν ότι οι αρχικοί ιδιοκτήτες οικοπέδων –κατοικιών είχαν ήδη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις των με την καταβολή εισφορών για την εκτέλεση των έργων, και ανυποψίαστοι πίστεψαν ότι μια σοβαρή κρατική ΔΕΚΟ η ΕΥΔΑΠ και ένας σοβαρός και αξιόπιστος Δήμος αυτός του ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ τους ζητούν να πληρώσουν για την κατασκευή του ,αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσουν. Δηλαδή ήταν τόσο χοντροκομμένο που και σήμερα κανείς μένει έκθαμβος με την μεθόδευση που ακολουθήθηκε.

-7-

Τα πρώτα χρεωστικά με τις καμπάνες της ΕΥΔΑΠ έφτασαν στους ιδιοκτήτες μετά το 2007 .Έτσι 2008-2009 ξεκίνησαν οι πρώτες αντιδράσεις και οι δικαστικές προσφυγές ενώ η ΕΥΔΑΠ προέβαινε σε προσημειώσεις ακινήτων και πλειστηριασμούς αυτών. Αρκεί να αναφερθεί ως μέτρο εκβιασμού, ότι ακίνητο -κύρια κατοικία μας -που πληρώσαμε κανονικά τρεις χιλιάδες διακόσια [ 3.200 ευρώ] για την κατασκευή του αποχετευτικού αγωγού στην ΕΥΔΑΠ -λόγω συνεχών απειλών πλειστηριασμού-τελεί σήμερα υπό κατάσχεση από τη ΕΥΔΑΠ για τα τέλη σύνδεσης 600 ευρώ συν προσαυξήσεων περίπου 1.100 ΕΥΡΩ. Δηλ. δεν της έφταναν τα 3.200 πού πήρε, ήθελε κ’ άλλα. Απίστευτο; Αληθινό πέρα για πέρα. Προς επιβεβαίωση των παραπάνω υπάρχουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα.
Διαμαρτυρόμενοι οι εναπομείναντες αρχικοί ιδιοκτήτες-όσοι γνώριζαν – αφημένοι αβοήθητοι από φορείς υπηρεσίες και συλλόγους περιοχής τότε, δεν τους έδινε σημασία κανένα από τα δυο΄΄θηρία΄΄ Δήμος Χαλανδρίου και ΕΥΔΑΠ. Άστους να διαμαρτύρονται. Ότι τους λέγαμε τους φαινόταν κινέζικα. Κανένας δεν κάθισε να πει . «Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι;» και έτσι φτάσαμε ως εδώ….΄
Μόνο ο Συνήγορος του Πολίτη –προς τιμήν του- ασχολήθηκε επίμονα με το θέμα παρά τα προσκόμματα που του δημιούργησαν , με την ένοχη σιωπή των και την απαξία απάντησης στα ερωτήματά του επί μία τριετία.

Χρέος της Πολιτείας , των δικαστικών Αρχών, του Συνηγόρου του πολίτη, των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ,των πολεοδομικών Υπηρεσιών και όλων των φορέων, να επέμβουν άμεσα ώστε με ερεύνα να αποκαλυφθεί το μέγεθος της απάτης, γιατί περί καραμπινάτης απάτης πρόκειται και μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα, αφενός λόγω της μεθόδευσης της, αλλά , και της πιθανής υπεξαίρεσης χρημάτων από το σκοπό για τον οποίον προορίζονταν. Επίσης να υποχρεωθεί η ΕΥΔΑΠ και ο Δήμος ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ να επιστρέψουν έντοκα τα ποσά που παράνομα- εκβιαστικά απαίτησαν και πήραν από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων της περιοχής ΄΄ΠΑΤΗΜΑ 1 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ’’ και να σταματήσουν οι δικαστικές διώξεις των για την είσπραξη χρημάτων που ούτως η άλλως δεν οφείλονται.
Να σταματήσουν οι Δήμοι να καταληστεύουν τους δημότες τους ως κοινοί εκβιαστές .Χρέος όλων των αρμοδίων είναι να προστατέψουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στο σχέδιο πόλεως με τον νόμο 1337/83 και θα βρεθούν μπροστά στις ορέξεις της ΕΥΔΑΠ ή των Δήμων των περιοχών αυτών, όλης της χώρας και να παρακολουθήσουν την πορεία υλοποίησης-χρηματοδότησης των έργων. Να μην υποστούν και αυτοί, όσα εμείς τόσα χρόνια υπέστημεν.

Είναι μια υποχρέωση όλων μας που οφείλουμε στον άμοιρο και βαλλόμενο πανταχόθεν ανυποψίαστο συμπολίτη μας ο οποίος χωρίς καμία υποχρέωση, καλείται να πληρώνει ότι ο κάθε φορέας αξιώνει εκβιαστικά.

Να αποκατασταθεί η νομιμότητα έστω και μετά από τόσα χρόνια. Να μην ξανατολμήσει άλλος να παρανομήσει στο μέλλον ασύστολα χωρίς τιμωρία. Γιατί και με κάτι τέτοια φτάσαμε την πατρίδα μας ως εδώ .Δεν έχει κανένας δικαίωμα να σιωπήσει, διότι η σιωπή είναι συνενοχή.

-8-

Ήρθε η ώρα να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να αντιδράσουμε στη σήψη. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και δεν φοβόμαστε τίποτε. Το χρωστάμε στην Πατρίδα μας, στα παιδιά μας, στους συμπολίτες μας.

Ελπίζουμε ότι στο εξής θα επικρατήσει η νομιμότητα και το δίκαιο.-

Μετά τιμής
Καπερώνης Χρήστος

Αρισταγόρα 1 Πάτημα Χαλανδρίου τκ 15235
Τηλ 210 6003326 κιν 6979171468

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: ΟΧΙ στην κατάργηση της απλής αναλογικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

  Tο ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις προθέσεις της κυβέρνησης να καταργήσει την απλή αναλογική στις εκλογές της τοπικ...