Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Ανάκληση πρόωρων και παράτυπων συνταξιοδοτήσεων

Σε ανάκληση παράτυπων  συνταξιοδοτήσεων αγροτών προχώρησε με απόφασή της η Περιφερειακή Αρχή Αττικής.
Συγκεκριμένα πρόκειται για 19 περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών στο πλαίσιο εφαρμογής Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης. Για την υλοποίηση του Κανονισμού αυτού, ψηφίστηκε ο Ν.2237/1994 και κατόπιν, προκειμένου να εξειδικευθεί το μέτρο, εκδόθηκε σειρά υπουργικών αποφάσεων.  Το πρόβλημα, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις αφορούσε, σύμφωνα με Έκθεση Επιθεώρησης – Ελέγχου – Έρευνας, των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, σε μη νόμιμες /παράτυπες αποφάσεις του πρώην  Νομάρχη Δυτικής Αττικής. Συγκεκριμένα η ανωτέρω έκθεση των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης έκρινε ότι δεν ήσαν νόμιμα αιτιολογημένες 19 αποφάσεις του Νομάρχη Δυτικής Αττικής, με τις οποίες υπάχθηκαν στο καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που καθορίζονταν από τη σχετική νομοθεσία. Η πλημμέλεια αφορούσε κυρίως στην έλλειψη βεβαίωσης από την οποία να προέκυπτε η κατά κύριο επάγγελμα απασχόληση του αιτούντος με τη γεωργία κατά την τελευταία 10ετία πριν από την υποβολή της αίτησης για την ένταξη στο πρόγραμμα. Με παρεμβάσεις του το 2010 και το 2011 ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ζήτησε την ανάκληση των ανωτέρω προώρων συνταξιοδοτήσεων επειδή δεν πληρούνταν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Ανταποκρινόμενη στο αίτημα αυτό, στις 20 Μαΐου 2011, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, αποφάσισε να κάνει δεκτή σχετική εισήγηση της τότε Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής «με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία νομικά»…  Σημειωτέον ότι η εισήγηση αποτελούσε στην ουσία ενημέρωση, χωρίς να περιέχει πρόταση ανάκλησης, (μόνο στο θέμα της συζήτησης αναφερόταν η  ανάκληση) με αποτέλεσμα η απόφαση της ΕΕ να είναι τελείως ασαφής και γενικόλογη. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Καλλικράτη (άρθρο 174 του Ν. 3852/2010), η Εκτελεστική Επιτροπή όφειλε,  να φέρει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή να το παραπέμψει στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη για να προχωρήσει η ανάκληση των συνταξιοδοτήσεων. Ακολούθησε πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν οποιοδήποτε στοιχείο είχαν στη διάθεσή τους πριν από την έκδοση της  διοικητικής ανάκλησης.  Τα διάφορα όμως δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν, δεν αναιρούσαν στην πράξη το πόρισμα των Ελεγκτών για την έλλειψη  των νομίμων προϋποθέσεων της πρόωρης συνταξιοδότησης.
Η νέα Περιφερειακή Αρχή μόλις έλαβε γνώση της υπόθεσης, που εκκρεμούσε, σύμφωνα και με την εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, από το 2010, προχώρησε άμεσα στην ανάκληση και των 19 αποφάσεων πρόωρης συνταξιοδότησης. Παράλληλα ζήτησε γνωμοδότηση από τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για  την ύπαρξη τυχόν περαιτέρω  ευθυνών των υπολόγων .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πράσινο Κίνημα: Ο σπουδαίος ρόλος της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στη ζωή μας

  18 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πράσινο Κίνημα: Ο σπουδαίος ρόλος της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στη ζωή ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις