Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Π.Ν.Π.: Τροπολογία ρυθμίζει αιτήματα των Ο.Τ.Α. α' και β' Βαθμού

Π.Ν.Π.: Τροπολογία ρυθμίζει αιτήματα των Ο.Τ.Α. α και β Βαθμού
Τροπολογία που κατατέθηκε, εκπρόθεσμα, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις», ρυθμίζει αιτήματα των Ο.Τ.Α. α' και β' Βαθμού, σχετικά με την ψηφισθείσα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που υποχρεώνει τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας να μεταφέρουν ταμειακά διαθέσιμα και κεφάλαια προθεσμιακών καταθέσεων τους στην Τράπεζα της Ελλάδας.Ειδικότερα, σύμφωνα με την Τροπολογία:
1. Το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να αποκαταστήσει την θετική ζημιά (penalties), που μπορεί να προκύψει σε βάρος των Ο.Τ.Α. α' και β' Βαθμού, από την πρόωρη λήξη των προθεσμιακών τους καταθέσεων, με δαπάνη από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού.
2. Παρέχεται η δυνατότητα και όχι η υποχρέωση μεταφοράς των σχετικών κεφαλαίων των Δήμων και των Περιφερειών, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ισχύοντα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύματα, υπερβαίνουν την προσφερόμενη απόδοση των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ.
3. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της κατάθεσης των ταμειακών διαθεσίμων και μεταφοράς κεφαλαίων προθεσμιακών καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ, τα ποσά που προέρχονται από τα ανταποδοτικά τέλη (π.χ. καθαριότητας και φωτισμού, ύδρευσης, απαλλοτρίωσης κ.λπ.).
Η Τροπολογία υπογράφεται από τους Υπουργούς Οικονομικών, Γιάνη Βαρουφάκη, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νίκο Βούτση και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γιώργο Κατρούγκαλο.

Ακολουθεί η ανωτέρω Τροπολογία σε επισυναπτόμενο αρχείο .pdf
Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ | Προβολή/κατέβασμα


http://www.epoli.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όταν οι επικεφαλής της διοίκησης του δήμου αποχωρούν εμείς δεν τους εξουσιοδοτούμε

    Κατά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την έκδοση του ψηφίσματος κατά της μετεγκατάστασης του ΚΑΖΙΝΟ της Πάρνηθας ο δήμαρχος ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις