Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016

ΠΕΔΑ: Συνεδριάζει το ΔΣ την Πέμπτη10 Μαρτίου


Την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 και ώρα 13.30  θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Α. με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
1. «Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις».
2. «Επικύρωση πρακτικών της 28'ls /1/2016 συνεδρίασης».
3. «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Ε.Δ.Α. (2016)».
4. «Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
5. «Εισήγηση Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, Αλληλεγγύης, Ισότητας και Ένταξης σχετικά με την καθυστέρηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού, που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων». Εισηγητής: κ. Γιώργος Καπλάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου