Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Σάββατο 19 Μαρτίου 2016

Περιφράξεις και βελτιώσεις δέκα παιδικών χαρών του Δήμου Κηφισιάς - Εγκρίθηκε το έργο της Περιφέρειας Αττικής από το Περιφερειακό Συμβούλιο
Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, το έργο «Περιφράξεις Παιδικών Χαρών Δήμου Κηφισιάς», συνολικού προϋπολογισμού, 300.000 ευρώ (χωρίς να υπολογίζεται η πιθανή έκπτωση κατά τη δημοπράτηση).

Σκοπός του έργου είναι η ασφάλεια των παιδιών και η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση περί του «Καθορισμού των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Ειδικότερα, πρόκειται για την κατασκευή νέων περιφράξεων σε 10 παιδικές χαρές, στις δυο δημοτικές ενότητες Κηφισιάς και Εκάλης και συγκεκριμένα:

Α) Περίφραξη με σιδηρά κιγκλιδώματα στις παιδικές χαρές:

α) Αγ. Τριάδας- Κηφισού & Χελιδονούς (Ν. Κηφισιά)
β) Παύλου Μελά & Στρέϊτ (Ν. Κηφισιά)
γ) Λυγούστρου, OT 929 (Κ. Κηφισιά)
δ) Φραγκοπούλου & Αθ. Διάκου (Κ. Κηφισιά)

Β) Περίφραξη με ξύλινα κιγκλιδώματα στις παιδικές χαρές:

α) Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (Ν. Κηφισιά)
β) Παραδείσου & Ελπίδος (Ν. Κηφισιά)
γ) Φασίδερη 34 (Εκάλη)
δ) Κουμαριάς & Κορυδαλλού (Εκάλη)


Γ) Αποκαταστάσεις και επισκευές σε υπάρχουσες περιφράξεις στις παιδικές χαρές:

α) Ναυπλίου & Μεσσηνίας (Ν. Κηφισιά)
β) Αραβοσιτά (Κ. Κηφισιά)
γ) Αριστοτέλους (Πολιτεία)Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει την χρηματοδότηση του έργου, ενώ ο


Δήμος Κηφισιάς τη μέριμνα για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, τον διαγωνισμό του έργου, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο και την επίβλεψη του έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου