Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για την προστασία των φοινικοειδών στο Πεδίο του Άρεως


 

Προγραμματική Σύμβαση υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και η Διευθύντρια του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, Δρ. Κυριακούλα Μαχαίρα, με αντικείμενο την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος για τη «Βελτιστοποίηση του συστήματος ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του Rhynchophorus ferrugineus στο Πεδίον του Άρεως». Η συνολική δαπάνη του έργου, που ανέρχεται σε 20.000 ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Η επιστημονική μελέτη, και τα αποτελέσματά της, καθίσταται απαραίτητη για την προστασία των φοινίκων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς του Πεδίου του Άρεως.

Ειδικότερα, το Rhynchophorus ferrugineus είναι ο σοβαρότερος εντομολογικός εχθρός που προσβάλει τα φοινικοειδή και προκαλεί τη θανάτωσή τους εάν δε ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Αποτελεί δε για τη χώρα μας, έντομο καραντίνας.

Η έκταση του Πάρκου και η πολυπλοκότητα των φυτεύσεων σε αυτό, η έμφαση που πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια των επισκεπτών καθώς και των εργαζομένων, αλλά και η σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 2009/128/ΕΚ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά στον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων), επιτάσσουν την επέμβαση με βιολογικές μεθόδους φυτοπροστασίας και απαιτούν εξειδικευμένη ερευνητική υποστήριξη.

Στο πλαίσιο αυτό, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το οποίο διαθέτει υψηλό επιστημονικό επίπεδο και έχει εκτεταμένη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα, αναμένεται να ολοκληρώσει το ερευνητικό έργο σε διάστημα έξι μηνών.

Οι προκαταρκτικές εργαστηριακές βιοδοκιμές - εργασίες θα διεξαχθούν σε εργαστήρια του Ινστιτούτου, ενώ οι παρατηρήσεις, δειγματοληψίες, πειραματισμοί και εφαρμογές με φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα γίνουν στο Πεδίο του Άρεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου