Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

28η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 543/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019.
3. Παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 21716/28-06-2017 που υπεγράφη για τον Έλεγχο Ισολογισμού και Σύνταξης Ελέγχου Ο.Ε. 2016.
4. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2017 του Δήμου.
5. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
6. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
7. Έγκριση πρακτικών επίλυσης φορολογικών διαφορών.
8. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης ποσού για την προμήθεια ειδών τροφοδοσίας (catering), για την πραγματοποίηση τριών εκδηλώσεων του Σώματος Εθελοντών Χαλανδρίου και των συμμετεχόντων μελών του.
9. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Γραμματείας Δημάρχου για το έτος 2018.
10. Λήψη απόφασης σκοπιμότητας για την προμήθεια: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2017», με Α.Μ. 101/2017.
11. Λήψη απόφασης σκοπιμότητας για την προμήθεια: «Προμήθεια στοιχείων & εξοπλισμού υπαίθριου πάρκου τροχοσανίδας (SKATE PARK)», με Α.Μ. 117/2017.
12. Λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας υλοποίησης εργασίας με ίδια μέσα και έγκριση για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας για οικοδομικές εργασίες».
13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο: ‘‘Διαμόρφωση υποδομής αγωνιστικού χώρου στο Αθλητικό Κέντρο Ν. Πέρκιζας’’, Α.Μ. 9/2017.
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Χαλανδρίου», Α.Μ. 05/2014.
15. Άδεια κοπής επικίνδυνων δένδρων.
16. Έγκριση απόφασης Δημάρχου.

17. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ο.Ε. 2018.


7η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε ειδική συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018.
2. Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Έτους 2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Και ο Ανδρέας Αδαμόπουλος με το Πράσινο Κίνημα

  Συνεχίζοντας το μπαράζ των ανακοινώσεων, των προσώπων που συστρατ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις