Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 16 Απριλίου 2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), τη 19η Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2019.

2. Έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Χαλανδρίου (Σύμφωνο των Δημάρχων).

3. Παράταση του συμβατικού χρόνου της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση της Βασικής Απογραφής Εκπομπών και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση του ΣΔΑΕΚ του Δήμου Χαλανδρίου (Σύμφωνο των Δημάρχων)».

4. Ορισμός υπεύθυνου στο λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και αφορά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».

5. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Ο.Ε. 2018 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου.

6. Καθορισμός εισφορών για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτων για την αθλητική περίοδο από 01/09/2019 έως 31/08/2020.

7. Καθορισμός της εισφοράς για τη παραχώρηση του Ευριπίδειου Θεάτρου Ρεματιάς Ο.Ε. 2019.

8. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2019.

9. Εξειδίκευση πίστωσης για τη δημιουργία, εκτύπωση και διανομή διαφημιστικού υλικού για το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2019.

10. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την πραγματοποίηση ενός βιωματικού εργαστηρίου αφήγησης διάρκειας 1 ½ ώρας με θέμα τη θάλασσα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαλανδρίου.

11. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την παραγωγή βιβλίων, της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας του Δήμου Χαλανδρίου (ΟΠΙΔΗΧ), που θα δοθούν ως αναμνηστικό δώρο στους συμμετέχοντες εκδηλώσεων και διαγωνισμών που θα οργανωθούν στο Δήμο, το προσεχές χρονικό διάστημα.

12. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την έκδοση ενημερωτικού εντύπου – καταλόγου έκθεσης εικαστικών τεχνών.

13. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την πραγματοποίηση συναυλίας στο Θέατρο της Ρεματιάς, της Ένωσης Λυρικών Πρωταγωνιστών Ελλάδας (ΕΛΠΕ).

14. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την πραγματοποίηση θεατρικής δράσης στη βιβλιοθήκη του Αετοπουλείου από την Ομάδα Νοητή Γραμμή.

15. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση συναυλίας – αφιέρωμα στον Βίκτωρ Χάρα με τραγούδια από τη Χιλή.

16. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης «Η Γινέκα της Ζάκυ(ν)θος» του Διονύσιου Σολωμού σε σκηνοθεσία Σπύρου Βραχωρίτη.

17. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την προμήθεια βιβλίων, ως αναμνηστικά δώρα στους συμμετέχοντες μαθητές της Α΄ δημοτικού, στον 14ο Μαραθώνιο Ανάγνωσης του Δήμου Χαλανδρίου.

18. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την προμήθεια παγωτού, ως κέρασμα στους συμμετέχοντες μαθητές του δημοτικού, στη γιορτή λήξης του 14ου Μαραθώνιου Ανάγνωσης του Δήμου Χαλανδρίου.

19. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε Κ.Α. 00.6495.01 (φόρος δωρεάς).

20. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 που αφορά στην ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

21. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χαλανδρίου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2019.

22. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων «Capoeira».

23. Τροποποίηση των άρθρων 4, 11 και 12 του κανονισμού λειτουργίας των περιπτέρων.

24. Έγκριση για διενέργεια «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκποίηση μεταχειρισμένων λιπαντικών ελαίων, παραγομένων από το συνεργείο του Δήμου».

25. Έγκριση απόσυρσης οχημάτων που βρίσκονται σε ακινησία.

26. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006).

27. Λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας υλοποίησης εργασίας με ίδια μέσα και έγκριση για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας για οικοδομικές εργασίες».

28. Λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας εκπόνησης μελέτης με ίδια μέσα και έγκριση για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Μελέτη πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων».

29. Λήψη απόφασης για αποδοχή όρων χρηματοδότησης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» και εξουσιοδότηση Δημάρχου ως νόμιμο εκπρόσωπο.

30. Σύμφωνη γνώμη για τη χρήση του δημοτικού οδικού δικτύου πέριξ των οδών Παλαιολόγου – Παπανικολή από την οδό Εθν. Αντιστάσεως έως την οδό Αγ. Παρασκευής και έγκριση προσωρινής αντιδρόμησης της οδού Ψαρών από την οδό Σοφ. Βενιζέλου μέχρι την οδό Δαναΐδων για το έργο: «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου», Α.Μ. 3/2016.31. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Έργο αποκατάστασης οδοποιίας και ενίσχυσης οδικής ασφάλειας σε τμήμα της οδού Ηρακλείτου», Α.Μ. 1/2017.

32. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», Α.Μ. 4/17.

33. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ & 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ», Α.Μ. 2/2018.

34. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», Α.Μ. 03/2016.

35. Άδεια κοπής επικίνδυνων δένδρων.

36. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου