Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΗ

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 4η Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ψήφισμα ενόψει της Διεθνούς Ημέρας κατά του Ρατσισμού και των Φυλετικών Διακρίσεων, 21 Μαρτίου 2020.

2. Ψήφισμα για την ισότητα των φύλων.

3. Λήψη απόφασης για τον νέο κανονισμό καθαριότητας.

4. Λήψη απόφασης καθορισμού προϋποθέσεων και ποσού συμμετοχής των μελών του τμήματος των Κ.Α.Π.Η. στις θερινές διακοπές για το Ο.Ε. 2020.

5. Αντικατάσταση αντιπροσώπου του Δήμου Χαλανδρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΑΠ.

6. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για εκποίηση κινητών πραγμάτων.

7. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων (5th Greek Nireas Artistic Swim Cup).

8. Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου με ίδια μέσα κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 Ν. 3979/11 και ανάθεση αυτών σε ιδιώτη τρίτο.

9. Λήψη απόφασης τροποποίησης της πρότασης στο πρόγραμμα ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019», έγκριση της τροποποιημένης μελέτης «Διαμόρφωση πλατείας στο ΚΧ53 στο Πάτημα ΙΙ» και κάλυψη τυχόν επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους του Δήμου Χαλανδρίου.

10. Εξέταση του αιτήματος διατήρησης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο Κέκρωψ Α.Ε.» στο Ο.Τ. 325 του Δήμου Χαλανδρίου, για την οποία εκδόθηκε η με αριθμό 2/2009 πράξη αναλογισμού αποζημίωσης, στα πλαίσια συμμετοχής σε πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για χρηματοδότηση της αποζημίωσης.

11. Λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου με την επωνυμία «CHALANDRI NET EE» επί της οδού Σωκράτους αριθμ. 6.

12. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΛΕΦΑ ΟΕ».

13. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «Ν. ΚΟΥΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ».

14. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΣΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΠΑΡ)».

15. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «SCOOP ΙΚΕ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου