Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

45.776,20 ευρώ από το τέλος διαφήμισης και 51.927 ευρώ από το ΤΑΠ στον Δήμο Χαλανδρίου

Άλλα σχεδόν επτά εκατομμύρια ευρώ (συνολικά) έλαβαν όλοι οι Δήμοι της χώρας , με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών , από τα τέλη διαφήμισης,

Ειδικότερα ο Δήμος Χαλανδρίου έλαβε :

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ” ΕΤΟΥΣ 2013 (άρθρ.9 §6 ν.2880/2001)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΠΔ : 59543

ΔΗΜΟΣ : ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΟΣΟ : 45.776,20 ευρώ


Από το ΤΑΠ για έργα και απαλλοτριώσεις

Το ποσό των 7.996.734,00 €, έλαβαν τις προηγούμενες ημέρες οι Δήμοι από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών
Τα έσοδα αυτά διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.

Ειδικότερα, ο Δήμος Χαλανδρίου έλαβε:


 ΚΩΔ. ΤΠΔ : 59543

 ΔΗΜΟΣ : ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΠΟΣΟ : 51.927,00 ευρώ

http://www.newsta.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου