Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 5 Μαρτίου 2013

Παραίτηση – χαστούκι στον Καμίνη! Υπό διάλυση ο δήμος Αθηναίων…Έντονα αντέδρασε ο διευθυντής του Δήμου Αθηναίων και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων στο δήμο Στάθης Σταυριανίδης, στο διορισμό του από το δήμαρχο Γιώργο Καμίνη, στην επιτροπή αξιολόγησης των δομών και υπηρεσιών: δεν την αποδέχθηκε και παραιτήθηκε, καταγγέλλοντας πως ήδη υπάρχει μείωση κατά 30% στις υπηρεσίες του δήμου της πρωτεύουσας και ήδη έχει μειωθεί κατά πολύ το μισθολογικό κόστος από τη μη ανανέωση των συμβάσεων.

Επιπλέον, λέει, καλείται να κάνει αξιολόγηση τη στιγμή που υπάρχουν «προειλημμένες αποφάσεις για τον περιορισμό των θέσεων εργασίας και των οργανικών μονάδων του δήμου», και μάλιστα την ίδια στιγμή που ο δήμαρχος έχει «αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την αξιολόγηση των κρίσιμων διαδικασιών του δήμου, εργασία η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ώστε να ληφθεί υπόψη στη σχετική συζήτηση».

Όπως αναφέρει ο Στ. Σταυριανίδης, παραιτείται διότι:

- «η συμμετοχή μου σε αυτήν θα με έφερνε σε σύγκρουση με το αξιακό μου σύστημα αλλά και τις συγκεκριμένες απόψεις μου (σ.σ.: είναι μέλος της ΑΣΚ-ΟΤΑ, συνδικαλιστικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ), λόγω της απόστασης που χωρίζει την διαδικασία, τους στόχους και το περιεχόμενο των προωθούμενων αλλαγών, από τις κατά τη γνώμη μου αναγκαίες αλλαγές στην συγκρότηση, τη λειτουργία και την παραγωγικότητα της δημόσιας διοίκησης και του Δήμου ειδικότερα».

- «η παρούσα επιτροπή καλείται να υλοποιήσει προειλημμένες αποφάσεις για τον περιορισμό των θέσεων εργασίας και των οργανικών μονάδων του Δήμου, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι επιταγές του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015, όπως ρητά αναφέρεται στη σχετική απόφασή σας».

Όπως, δε, υπογραμμίζει ο δήμος

- έχει ήδη προβεί σε αξιολόγηση των δομών του, περιορίζοντας περίπου κατά 30% τις οργανικές του μονάδες, κατάργησε δε το σύνολο των κενών οργανικών του θέσεων, μόλις ένα χρόνο πριν.

- έχει προχωρήσει σε σημαντική μείωση του εργασιακού του κόστους, αφενός λόγω των μειώσεων που επέφερε το ενιαίο μισθολόγιο, ειδικά στις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ που αποτελούν το πλείστον των εργαζόμενων, αφετέρου λόγω απόλυσης σημαντικού αριθμού συμβασιούχων και υπαλλήλων αορίστου χρόνου, αυξημένων αποχωρήσεων σε συνταξιοδοτήσεις, μείωσης των δαπανών υπερωριακής απασχόλησης και ενόσω μεγάλος αριθμός εργαζομένων παραμένει στην εργασία μόνο μετά από δικαστικές αποφάσεις που έχουν βέβαια προσδιορισμένο χρόνο λύσης της εργασιακής σχέσης.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗ
Κε Δήμαρχε
Με την υπ’ αριθ. 42496/22.02.2013 απόφασή σας, με συμπεριλαμβάνετε στην ομάδα εργασίας: «αναφορικά με την αξιολόγηση των δομών του Δήμου Αθηναίων», για αυτό και θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω. Γνωρίζετε, εξάλλου, πως κατά το παρελθόν συμμετείχα σε κάθε προσπάθεια που αποσκοπούσε στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους δημότες, τον εξορθολογισμό των δομών και των δαπανών του Δήμου, είτε καλούμενος ως υπηρεσιακός παράγων, είτε ως μέλος του ΔΣ του ΣΕΔΑ.

Όμως, εξ αρχής, θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι δεν μπορώ αλλά και δεν επιθυμώ να παραμείνω μέλος αυτής της επιτροπής. Και τούτο, διότι η συμμετοχή μου σε αυτήν θα με έφερνε σε σύγκρουση με το αξιακό μου σύστημα αλλά και τις συγκεκριμένες απόψεις μου, λόγω της απόστασης που χωρίζει την διαδικασία, τους στόχους και το περιεχόμενο των προωθούμενων αλλαγών, από τις κατά τη γνώμη μου αναγκαίες αλλαγές στην συγκρότηση, τη λειτουργία και την παραγωγικότητα της δημόσιας διοίκησης και του Δήμου ειδικότερα.

Πιο συγκεκριμένα:

Η παρούσα επιτροπή καλείται να υλοποιήσει προειλημμένες αποφάσεις για τον περιορισμό των θέσεων εργασίας και των οργανικών μονάδων του Δήμου, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι επιταγές του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015, όπως ρητά αναφέρεται στη σχετική απόφασή σας.

Όπως, όμως, είναι γνωστό, ο Δήμος Αθηναίων:

• Έχει ήδη προβεί σε αξιολόγηση των δομών του, περιορίζοντας περίπου κατά 30% τις οργανικές του μονάδες, κατάργησε δε το σύνολο των κενών οργανικών του θέσεων, μόλις ένα χρόνο πριν..

• Έχει προχωρήσει σε σημαντική μείωση του εργασιακού του κόστους, αφενός λόγω των μειώσεων που επέφερε το ενιαίο μισθολόγιο, ειδικά στις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ που αποτελούν το πλείστον των εργαζόμενων, αφετέρου λόγω απόλυσης σημαντικού αριθμού συμβασιούχων και υπαλλήλων αορίστου χρόνου, αυξημένων αποχωρήσεων σε συνταξιοδοτήσεις, μείωσης των δαπανών υπερωριακής απασχόλησης και ενόσω μεγάλος αριθμός εργαζομένων παραμένει στην εργασία μόνο μετά από δικαστικές αποφάσεις που έχουν βέβαια προσδιορισμένο χρόνο λύσης της εργασιακής σχέσης.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι, ο Δήμος, για αυτό το προσωπικό, που ήδη έχει απολυθεί ή θα απολυθεί στο άμεσο μέλλον, έχει αφιερώσει πολλές εργατοώρες και χρήματα για την εκπαίδευσή τους.

• Επιλέγει την χρησιμοποίηση προσωπικού πεντάμηνης απασχόλησης – που προσλαμβάνεται μέσω ΜΚΟ ή και μέσω των δημοτικών επιχειρήσεων – χρησιμοποιείται δε ακόμη και σε γραφεία αντιδημάρχων, ενώ παράλληλα απολύονται η τίθενται σε διαθεσιμότητα αορίστου χρόνου υπάλληλοι, με ότι επιπτώσεις έχει αυτό στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Την ίδια στιγμή,

• Προχωρά στη δημιουργία νέων δομών παροχής υπηρεσιών, πχ επαναλειτουργία του 1595, λειτουργία κόμβου κοινωνικής πολιτικής κλπ, που απαιτούν, για την εύρυθμη λειτουργία τους, πολυάριθμο προσωπικό, και κυρίως, της κατηγορίας ΔΕ.

• Έχει ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού σε συγκεκριμένες σύγχρονες ειδικότητες,

• Αντιμετωπίζει προβλήματα στενότητας στη στελέχωση των υπηρεσιών του.

• Έχει αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την αξιολόγηση των κρίσιμων διαδικασιών του Δήμου, εργασία η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ώστε να ληφθεί υπόψη στη σχετική συζήτηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα νομοθετήθηκε και η απαγόρευση των προσλήψεων στους ΟΤΑ έως το 2016.

Τέλος, ο Δήμος έχει ήδη υλοποιήσει τις επιταγές του ν. 4024/2011 όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 33, 34 και 35 του νόμου, αφού η πρόσφατη απόφαση για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2012, σε χρόνο, δηλαδή, που ήταν πλέον σε εφαρμογή οι διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου και οι σχετικές προβλέψεις αυτού λήφθηκαν υπόψη (πχ κατάργηση κενών οργανικών θέσεων, μείωση οργανικών μονάδων), κάτι που δεν συνέβη τότε στον στενό δημόσιο τομέα.

Πέραν τούτων,

από το σκεπτικό της απόφασης δεν προκύπτει κανένας λόγος συγκρότησης της επιτροπής, που να αναφέρεται σε προσδιορισμό αλλαγών για την στήριξη:

• της αναγκαίας βελτίωση των παρεχομένων προς τους δημότες υπηρεσιών ,

• της πάταξης της γραφειοκρατίας,

• της υλοποίησης των νέων αρμοδιοτήτων που έρχονται σε εφαρμογή του Καλλικράτη και των πρόσφατων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου,

• της ανάγκης ο Δήμος να σταθεί αλληλέγγυος στους αναξιοπαθούντες πολίτες του.

Επίσης κανένας λόγος που να αφορά:

• την βελτίωση της παραγωγικότητας

• την προσφυγή σε έγκυρες επιστημονικές προσεγγίσεις για την τεκμηρίωση των αναγκαίων αλλαγών, πολύ δε περισσότερο για τον καθορισμό του αναγκαίου αριθμού υπαλλήλων που απαιτούνται για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου, αφού λείπει η απαραίτητη περιγραφή κάθε θέσης εργασίας και η σχέση της στη ροή εργασιών κάθε επιμέρους τμήματος, διεύθυνσης ή του Δήμου συνολικά. .

Επιπλέον, σας είναι γνωστό ότι όπου συγκροτήθηκαν αντίστοιχες επιτροπές, πχ υπουργεία, τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν οδήγησαν σε σημαντικότατη μείωση των δομών αλλά και των οργανικών θέσεων.

Σημειωτέον ότι η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας κήρυξε αντισυνταγματική την πρώτη εφεδρεία.

Από τα παραπάνω, εύλογα. κατ’ εμέ, συνάγεται, ότι ο ουσιαστικός ρόλος της επιτροπής θα είναι να αιτιολογήσει (με την γνώμη της ή την συμμετοχή της απλά στις σχετικές διαδικασίες), την μείωση των θέσεων εργασίας και ευθύνης, προκειμένου να διευκολυνθεί η δημοσιονομική και μόνο προσαρμογή.

Σε κάτι τέτοιο, προσωπικά, δεν μπορώ να συνεισφέρω, αφού έχω εντελώς διαφορετικές θέσεις, εκτιμήσεις και απόψεις για τις αναγκαίες αλλαγές που μπορούν να οδηγήσουν στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, τον περιορισμό των περιττών δαπανών, την μέτρηση της κοινωνικής αποδοτικότητας των δαπανών, την αξιοκρατική και αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και των υπαρχουσών δομών του Δήμου, θέσεις που δεν περιλαμβάνουν την διαθεσιμότητα ή την απόλυση εργαζομένων. Γιατί, πριν τις απολύσεις, υπάρχουν πολλά άλλα προβλήματα που πρέπει να λυθούν για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα του δημοσίου, των υπηρεσιών του Δήμου και των υπαλλήλων, που πολλά και εσείς, τόσο σε παλαιότερες όσο και σε πολύ πρόσφατες παρεμβάσεις, έχετε επισημάνει.

Με τιμή
Στάθης Σταυριανίδης


Αναδημοσίευση από : http://www.olympia.gr/, 5/3/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου