Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΤΗΣ ΚΩΛΟΦΥΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

 

Νέα ψηφοφορία ανοίγουμε μέχρι αύριο το απόγευμα που γίνεται το δημοτικό συμβούλιο.

Το θέμα αφορά την φύλαξη των παιδικών χαρών.

Που η διοίκηση του δήμου εισηγείται να αναλάβουν "εθελοντές" που θα επιλέξει ο δήμαρχος με απόφασή του για την οποία ζητάει εξουσιοδότηση από το αυριανό συμβούλιο και στους οποίους θα δωθούν τα κλειδιά για την φύλαξη και την ευθύνη λειτουργίας των παιδικών χαρών.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ή ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ, που πρέπει να προχωρήσει σε κάλυψη των θέσεων των φυλακων που λείπουν;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ!
    
                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αρ. Πρωτ.:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          
Τεχνικής Υπηρεσίας – Προσχολικής Αγωγής  -
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής   
                                                                 
Διεύθυνση : Αγ. Γεωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα                  
Τ.Κ.            : 152 34                                                     
Τηλέφωνα : 2132023952    
                                       
    
ΠΡΟΣ : ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΘΕΜΑ:  «Ανάθεση φύλαξης των παιδικών χαρών αρμοδιότητας του Δήμου Χαλανδρίου σε εθελοντές που ενδιαφέρονται να παρέχουν αυτή την υπηρεσία»


Έχοντας υπόψη:
 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.3 της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. με αρ. 28492/2009 (ΦΕΚ 931 Β/2009) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 30681/7-8-2015), σύμφωνα με την οποία: «Η παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου ΟΤΑ, ο οποίος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της. Επιπλέον ο οικείος ΟΤΑ μπορεί να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως κρίνει κάθε φορά, για τη φύλαξη της παιδικής χαράς και να καθορίζει αναλόγως το ωράριο λειτουργίας της».
γ) Το γεγονός ότι στο Δήμο εργάζονται μόνο δύο άτομα με την ειδικότητα του φύλακα. 
δ) Τις διαμαρτυρίες πολλών κατοίκων.

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε την ανάθεση της εποπτείας και το κλείδωμα των παιδικών χαρών αρμοδιότητας του Δήμου, μετά το πέρας της λειτουργίας τους, σε εθελοντές που εγγράφως έχουν ενδιαφερθεί για αυτό και να εξουσιοδοτήσετε  τον Δήμαρχο να εκδίδει σχετική απόφαση.

                            O Αντιδήμαρχος                                                                   
        Τεχν. Υπηρεσίας – Προσχολικής Αγωγής -
Προγραμματισμού., Οργάνωσης και Πληροφορικής
   
                             
                     Κων/νος Γερολυμάτος                                          


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *