Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 15 Μαρτίου 2016

Το Δημόσιο σε αριθμούς: Πόσοι είναι οι μόνιμοι, οι έκτακτοι, οι... μετακλητοί

 Με το Κράτος να ξεκινά την καταγραφή των αναγκών του Δημοσίου σε προσωπικό - συστήνει ομάδα εργασίας για την υποστελέχωση του δημοσίου τομέα - τους 566.556 έφτασε το τακτικό προσωπικό του Ελληνικού Δημοσίου εκτός Ν.Π.Ι.Δ., τον Ιανουάριο του 2016, μειούμενο κατά 357 εργαζομένους, σε σχέση μ' ένα μήνα πριν (Δεκέμβριο 2015), που ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 566.913, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Στα αξιοσημείωτα ότι, μόνο την τελευταία τριετία, έχουν αποχωρήσει 59.547 μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι (626.103 τον Ιανουάριο του 2013).

Κατά τους ίδιους μήνες, η πορεία του έκτακτου προσωπικού εκτός Ν.Π.Ι.Δ. καταγράφεται ως εξής, με τους περισσότερους εξ' αυτών να απασχολούνται σε Δήμους και Περιφέρειες (24.391 τον Ιανουάριο 2016):
ΣΥΝΟΛΙΚΑ: Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι: 63.646 (Δεκ. 2015), 66.455 (Ιαν. 2016):
  • Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι - Χρηματοδοτούμενα από Κρατικό Προϋπολογισμό: 48.084 Δεκ. 2015), 49.478 (Ιαν. 2016).                                   
  • Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι - Συγχρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ ή μέσω Ανταποδοτικών τελών ή μέσω Αντιτίμου - Αυτοχρηματοδοτούμενα: 15.562 (Δεκ. 2015), 16.977 (Ιαν. 2016).
Οι μετακλητοί, αιρετοί, Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Όργανα Διοίκησης, κατά τους ίδιους μήνες, απογράφηκαν ως κάτωθι:
  • Μετακλητοί: 1.901 (Δεκ. 2015), 1.942 (Ιαν. 2016).                                    
  • Αιρετοί: 7.149 (Δεκ. 2015), 7.159 (Ιαν. 2016).                                     
  • Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Όργανα Διοίκησης: 1.124 (Δεκ. 2015), 1.141 (Ιαν. 2016).
  • Λοιπές ειδικές περιπτώσεις: 12.730 (Δεκ. 2015), 13.072 (Ιαν. 2016).
Όσον αφορά στο τακτικό προσωπικό Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) οι αριθμοί: 33.571 (Δεκ. 2015), 33.524 (Ιαν. 2016).
Τέλος, το έκτακτο προσωπικό Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.): 1.282 (Δεκ. 2015), 1.221 (Ιαν. 2016).

http://www.epoli.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου