Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 4 Απριλίου 2016

Κοινωνικός έλεγχος στο Δημόσιο: Πώς οι υπηρεσίες θα λογοδοτούν στους πολίτες


Ο λόγος στους πολίτες! Με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της, με τον τελευταίο νόμο για τη Δημόσια Διοίκηση, προβλέπεται και η θέσπιση της λογοδοσίας και του κοινωνικού ελέγχου των δημοσίων υπηρεσιών. Καθιερώνεται ως διαδικασία η Ακρόαση Κοινωνικών Φορέων και Πολιτών, με σκοπό η διοίκηση να καταγράφει και να απαντά άμεσα στα προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας ή κακοδιοίκησης που εντοπίζονται από τους εξυπηρετούμενους πολίτες.
Η ακρόαση θα διεξάγεται δημοσίως κάθε δύο μήνες, με τήρηση πρακτικών. Θα τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας στα αιτήματα κοινωνικών φορέων, μεμονωμένων ή ομάδων πολιτών. Μεταξύ άλλων, ο κοινωνικός έλεγχος θα διενεργείται με έρευνες, ηλεκτρονικές και μη, με τις οποίες οι πολίτες θα αξιολογούν τις υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποίησαν. Επίσης, με τη συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στις υπηρεσίες όπου προσέρχονται πολίτες θα αναπτυχθεί ένα σύστημα διερεύνησης ικανοποίησης των πολιτών, όπου θα υποβάλλονται παρατηρήσεις και προτάσεις για τη λειτουργία τους.
«Ο κοινωνικός έλεγχος επιτυγχάνεται μέσω του εντοπισμού προβλημάτων μη εύρυθμης λειτουργίας ή περιπτώσεων κακοδιοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη γνώμη των πολιτών για την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών αφετέρου τη διατύπωση προτάσεων για την καλύτερη λειτουργία τους», σημειώνεται στο νόμο (άρθρο 24).
Επιτροπές Ακρόασης
Για να εξυπηρετηθούν οι διαδικασίες της ακρόασης, προβλέπεται να συγκροτηθεί σε κάθε υπουργείο και εν γένει κρατική δομή, Επιτροπή Ακρόασης που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Διοίκησης μέσα από το σώμα των Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και Προϊσταμένων Τμήματος.
Παράλληλα, θα συγκροτηθεί εκ μέρους της υπηρεσίας Ομάδα ή Ομάδες Έργου σε επίπεδο κεντρικής υπηρεσίας στην οποία θα συμμετέχουν υποχρεωτικά και υπάλληλοι των υπηρεσιών. Οι Ομάδες Έργου θα επεξεργάζονται τα σχετικά στοιχεία και θα συντάσσουν Εκθέσεις που θα υποβάλλονται υποχρεωτικά στον αρμόδιο υπουργό και στο Παρατηρητήριο της Δημόσιας Διοίκησης (ΠΑ.Δ.Δ.).
Το Παρατηρητήριο θα συσταθεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Αποστολή του η επιστημονική παρακολούθηση της διοικητικής λειτουργίας και ο συντονισμός των διαδικασιών αξιολόγησης και κοινωνικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης. Το Παρατηρητήριο θα στελεχώνεται από εμπειρογνώμονες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., οι οποίοι θα επιλέγονται με διετή θητεία από το Διοικητικό Συμβούλιο του και θα προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Στα μέλη του ΠΑ.Δ.Δ. δεν καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή. Περαιτέρω λεπτομέρειες προβλέπεται να ρυθμιστούν επίσης με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Avασυγκρότησης.
Δείτε ολόκληρο το νόμο όπως δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (άρθρο 24)

http://www.aftodioikisi.gr

ΣΧΟΛΙΟ: Την ρωτήσατε αν θέλει;;;;
Πάντως ακούηεται ωραίο για να είναι αληθινό και να υλοποιηθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου