Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Απόδοση 17,8 εκατ. ευρώ στους δήμους για εξόφληση οφειλών δημοσίου.


euro

Κατανέμεται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών ποσό ύψους 17.822.916,67 €, στους δήμους. Πρόκειται για έναντι της δόσης έτους 2013, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς. Το ποσό αυτό αποτελεί το ένα δωδέκατο του συνολικού ποσού της πέμπτης από τις οχτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις που προβλέπεται να αποδοθούν για τον ανωτέρω σκοπό.

Το σύνολο των χρημάτων διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων-έργων των Δήμων της χώρας. Ωστόσο με απόφαση των οικείων δημοτικών συμβουλίων, μπορεί τα αποδιδόμενα στους δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά τη κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητές τους και έργα. Στην απόφαση τονίζεται ότι από το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί ποσό 2.479.627,59 € από τους υπόχρεους δήμους για συμψηφισμό οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και θα αποδοθεί με τη χρηματική εντολή του υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Επίσης, θα παρακρατηθεί ποσό 6.453.595,82 € από τους υπόχρεους δήμους και θα κατατεθεί στο λογαριασμό του Προγράμματος «Αυτοδιοίκηση- Κοινωνική Συνοχή-Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)».


http://www.localit.gr/, 17/7/2013


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *