Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Χαλάνδρι, 19/07/2013 

Α.Π. : 15118


- 17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ --- 2013


Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 25η Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00 να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:


1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 281/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ).

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 13/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης σύμφωνα με την 2/1994 πράξη εφαρμογής στην περιοχή Πάτημα Ι στο Ο.Τ. 1273.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 103/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ‘Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης’ που αφορά στην έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας γάλακτος, έγκριση δαπάνης και έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης για του δικαιούχους υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ‘ Δήμου Χαλανδρίου για το Ο.Ε. 2013 -2014’.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 99/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ‘Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης’ που αφορά στην Α’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2013.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση ποσού από τους ΚΑΠ μηνός Μαΐου 2013 ποσού 44.655,28 € για επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης’ Δήμου Χαλανδρίου.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση συνολικού ποσού από τους ΚΑΠ μηνός Μαΐου 2013 ποσού 11.276,09 € για επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αθλητικός, πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου – Ευριπίδης’.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 235/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη σύμβαση ρύθμισης οφειλών σε δόσεις προς την ΕΥΔΑΠ.

8. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ο.Ε. 2013.

9. 4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2013.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση οικονομικού βοηθήματος.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων και καταλογισμό στους αληθείς υπόχρεους.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιστροφή ποσών από έκδοση καρτών στάθμευσης μονίμων κατοίκων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ποσού 1.000,00 € για την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας του 3ου Αγώνα Δρόμου μεικτής διαδρομής στη ρεματιά Χαλανδρίου που θα διεξαχθεί με την υποστήριξη του Αθλητικού – πολιτιστικού – οργανισμού ‘ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ’, την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013 με απευθείας ανάθεση.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το οστεοφυλάκιο του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 451/2005 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση εγκατάστασης νέου επίγειου συνεπτυγμένου τύπου Υποσταθμού Διανομής (COMPACT) σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου μας.

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για δωρεά παραχώρηση ακινητοποιημένου οχήματος FIAT – IVECO λόγω βλάβης με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 3658 στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας Αττικής.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση ποσού από τους ΚΑΠ μηνός Ιουνίου 2013 ποσού 44.655,28 € για επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης’ Δήμου Χαλανδρίου.

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση συνολικού ποσού από τους ΚΑΠ μηνός Ιουνίου 2013 ποσού 11.276,09 € για επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αθλητικός, πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου – Ευριπίδης’.

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση διενέργειας της μελέτης με τίτλο « Προμήθεια τροφίμων ειδών παντοπωλείου, κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, οπωρολαχανοπωλείου, γαλακτοκομικών» με Α.Μ. 15/2013

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας συνδρομής στο περιοδικό της Ένωσης Δημάρχων Αττικής « Ο Δήμαρχος της Αττικής» για το Ο.Ε. 2013.

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για άδεια κοπής δένδρων.

Χαλάνδρι 19/07/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ Φ. ΝΟΜΠΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Και ο Ανδρέας Αδαμόπουλος με το Πράσινο Κίνημα

  Συνεχίζοντας το μπαράζ των ανακοινώσεων, των προσώπων που συστρατ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις