Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 5 Απριλίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 6η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1.        Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ο.Ε. 2012.

2.        Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ο.Ε. 2013.

3.        Εγγραφές νηπίων και βρεφών στον Παιδικό Σταθμό της οδού Πρωτέως.

4.        Διαγραφή ή μη οφειλής τέλους ενταφιασμού.

5.        Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής προστασίας (πυρασφάλεια).

6.        Παραχώρηση χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

7.        Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 417/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

8.        Έγκριση σκοπιμότητας, ανάγκη εκτέλεσης και τρόπου διενέργειας των εργασιών:
1. «Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου.» 2. «Κλάδεμα ψηλών δέντρων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους» και 3. «Εργασίες για τη φυτοπροστασία των δέντρων».

9.        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σε διάφορες περιοχές» Α.Μ. 4/2015.

10.     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Καθαρισμός φρεατίων όμβριων υδάτων», Α.Μ. 11/09.
                                                                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου