Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024

Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Νέας Ιωνίας

 Ο Δήμος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει τη δημόσια διαβούλευση για το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4074/2012 & Ν. 4819/2021). Το σχέδιο αποσκοπεί στην οριστικοποίηση των διαμορφώσεων, παρεμβάσεων και κατασκευών που θα εξασφαλίσουν την προσβασιμότητα των πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων για όλους. Η εκπόνηση του Σ.Α.Π. χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο μέσω του προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022. Οι πολίτες και φορείς καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024, ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην ανακοίνωση.


Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση του δήμου:

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου», σε εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4074/2012 & Ν. 4819/2021) προκειμένου να οριστικοποιήσει το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, παρεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων και των κοινοχρήστων χώρων για όλους/ες.

Η εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Καλούνται οι πολίτες και οι φορείς να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους έως και την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 ηλεκτρονικά στο email:

για την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Νέας Ιωνίας, κ. Γεώργιος Χουτζούμης (ghoud@neaionia.gr)

για την ανάδοχο εταιρεία LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., κ. Χρήστος Θεοδωρίδης (christos.theodoridis@lever.gr)

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Νέας Ιωνίας είναι διαθέσιμο στο παρακάτω αρχείο: πατήστε εδώ

Καθώς και σε μορφή google map στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1AkhDxExX5q1j-TSP5RD06KY8VmtK9kM&ll=38.03664755140936%2C23.757073249558818&z=15

Επισυνάπτεται το σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου